Skip to content
Government and ministries Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

Eurooppaministerien kokouksen pääaiheena EU:n oikeusvaltiovuoropuhelu

Valtioneuvoston viestintäosasto
20.4.2021 20.41
Tiedote 246/2021

Eurooppaministerien epävirallisen videokokouksen pääaiheena 20. huhtikuuta oli neuvoston vuotuinen oikeusvaltiovuoropuhelu ja sen maakohtaiset luvut Saksan, Irlannin, Kreikan, Espanjan ja Ranskan osalta. Eurooppaministerit saivat myös katsaukset EU:n ja Britannian uuden suhteen tilanteesta, Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelusta, EU:n koronatoimista ja EU:n laajentumistilanteesta. Suomea kokouksessa edusti eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Ministerit jatkoivat marraskuussa 2020 aloitettua keskustelua EU:n oikeusvaltiokertomuksen maakohtaisista luvuista. Vuoropuhelun protokollan mukaisesti vuorossa oli keskustelu Saksan, Irlannin, Kreikan, Espanjan ja Ranskan tilanteista. Komissio esitteli jäsenvaltioiden maakohtaisten lukujen pohjalta havaintojaan niiden oikeusvaltiokehityksestä, jonka jälkeen käsittelyssä olevat jäsenvaltiot saivat oman puheenvuoronsa. Muut jäsenvaltiot jakoivat tämän jälkeen kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään esitetyistä havainnoista.

Komission oikeusvaltioperiaatetta koskeva tarkastelukierros ja siihen liittyvä oikeusvaltiokertomus ovat osa EU:n laajempia pyrkimyksiä vahvistaa EU:n yhteisiä arvoja. Valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevan selonteon mukaisesti Suomi on aktiivinen demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevissa asioissa.

”Vapaa ja monimuotoinen media on olennainen osa demokratiaa ja vaatii aktiivista huolenpitoa ja puolustamista. Päivän kokouksessa nousi vahvasti esille, että jokaisen EU-jäsenmaan täytyy olla hyvä ja turvallinen työskentelypaikka journalisteille. On tärkeää, että tätä teemaa pidetään esillä EU-tason keskusteluissa, ja että tehostamme kaikilla tasoilla toimiamme edistääksemme median vapautta ja monimuotoisuutta. Eurooppa-päivän lähestyessä meidän on pidettävä esillä EU:n perusarvoja: demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta”, sanoi ministeri Tuppurainen.

Eurooppaministerit saivat komission tilannekatsauksen EU:n ja Britannian välisten kauppa- ja yhteistyösopimuksen sekä EU-erosopimuksen täytäntöönpanon ja soveltamisen tilanteesta. Kauppa- ja yhteistyösopimuksen väliaikainen soveltaminen jatkuu 30.4. saakka. Tähän mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston on määrä virallisesti hyväksyä sopimus.

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali kertoi eurooppaministereille Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin (Conference on the Future of Europe) valmistelutilanteesta. Konferenssissa kuullaan kansalaisten näkemyksiä EU:n tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Tavoitteena on järjestää konferenssin käynnistystilaisuus Eurooppa-päivänä 9.5.2021 Strasbourgissa, jos pandemiatilanne sen sallii. Kansalaiset pääsevät jo nyt esittämään näkemyksiään Euroopan kehittämisestä komission monikielisellä verkkoalustalla.

Eurooppaministerit saivat tilannekatsauksen myös EU:n covid-19-koordinaatiosta. Suomi tuke EU:n yhteisen rokotustodistuksen edistämistä ja korostaa, että rokotteiden toimitusaikaa tulee edelleen vauhditta. EU tulee myös antaa selkeä ja vahva poliittinen viesti sitoumuksestaan globaaliin solidaarisuuteen rokotteiden saatavuuden turvaamiseksi.

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali antoi lisäksi tilannekatsauksen Albanian ja Pohjois-Makedonian EU-jäsenyysneuvotteluja ohjaavien neuvotteluviitekehysten valmistelun tilanteesta. Suomi katsoo, että Albanian ja Pohjois-Makedonian jäsenyysneuvotteluja ohjaavat neuvottelukehykset tulisi hyväksyä, jotta maiden jäsenyysprosessissa päästään eteenpäin.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, p. 0295 160 476 ja erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias 0295 160 995, valtioneuvoston kanslia