Skip to content
Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

Ukraina, Finlands Natomedlemskap och energi på agendan för minister Tuppurainens besök i Riga

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.6.2022 9.12 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 10.32
Pressmeddelande 372/2022
Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs och Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen. Bild: Latvia MFA
Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs och Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen. Bild: Latvia MFA

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen träffade Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs, ordföranden för utrikesutskottet i det lettiska parlamentet Rihards Kols och ordföranden för EU-utskottet i det lettiska parlamentet Marija Golubeva i Riga måndagen den 6 juni.

Under minister Tuppurainens besök diskuterades bland annat Rysslands invasion av Ukraina, EU:s energipolitik, utvecklandet av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, Finlands Natomedlemskapsprocess och rättsstatsfrågor.
 
”Finland och Lettland är närstående partner. Vårt viktigaste gemensamma intresse är att hålla säkerhetsläget i Östersjöregionen stabilt. Våra länder samarbetar otvunget också i många andra frågor, till exempel i utfasningen av energi som importeras från Ryssland. Som små länder vet vi att samarbete mellan de nordiska och de baltiska länderna stärker vårt inflytande vid EU:s förhandlingsbord. Regelbundna diskussioner i enrum mellan våra länder stöder detta arbete”, säger minister Tuppurainen.
 
Under samtalen framhölls behovet av att EU fortsätter öka pressen på Ryssland och aktivt stödja Ukraina. Det är viktigt att ta fram konkreta riktlinjer för Ukraina på dess väg mot EU-medlemskap.
 
Minister Tuppurainen berättade för sina kolleger att Finland också som fullvärdig medlem i Nato kommer att se det som viktigt att stärka EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. EU-samarbetet kompletterar i synnerhet Natos kollektiva försvar. Minister Tuppurainen tackade sina kolleger för Lettlands stöd till Finlands Natomedlemskapsprocess.

I fråga om energi diskuterades i synnerhet utfasningen av energi som importeras från Ryssland och beredskapen för sämre tillgång till naturgas.
 
Minister Tuppurainen besökte också Natos kompetenscentrum för strategisk kommunikation (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), som finns i Riga.

Ytterligare information: Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli