Skip to content
Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

Betydelsen av starka transatlantiska förbindelser framhävdes under minister Tuppurainens besök i Washington

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.5.2022 8.53 | Publicerad på svenska 12.5.2022 kl. 9.48
Pressmeddelande 303/2022
Bild: Phil Behan

Under sitt besök i Washington den 8–11 maj deltog Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen i evenemanget Munich Leaders Meeting, som ordnades av säkerhetskonferensen i München. Dessutom förde hon flera diskussioner på hög nivå om säkerhetsläget i Europa och om andra aktuella frågor med kolleger från olika länder.

Munich Leaders Meeting fokuserade på det transatlantiska samarbetets accentuerade betydelse i och med Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Under konferensen höll minister Tuppurainen två inledande anföranden på hög nivå om det transatlantiska försvarssamarbetet och om de följande målen och riktlinjerna för samarbetet mellan Europa och Förenta staterna.
 
Minister Tuppurainen hade enskilda möten med bland annat Kosovos president Vjosa Osmani och Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis i Washington. Under båda mötena diskuterades särskilt inverkan av Rysslands angreppskrig på säkerhetsläget i Europa. Ministrarna Tuppurainen och Landsbergis gick också närmare in på säkerhetsläget i Östersjöregionen och Finlands eventuella ansökan om medlemskap i Nato.
 
I Washington träffade minister Tuppurainen dessutom flera senatorer och ledamöter av Förenta staternas representanthus, och diskuterade med representanthusets talman Nancy Pelosi.

”Under besöket blev det klart att de transatlantiska förbindelserna är starka. Finlands synpunkter och säkerhetspolitiska lösningar väcker stort intresse ute i världen i denna historiska tid. Vi är tacksamma för det starka stöd USA visar för Europa och Finland när det krig som Ryssland inlett rubbar säkerheten i Europa. I grund och botten bygger de transatlantiska förbindelserna på gemensamma värden, frihet, demokrati och rättsstatsprincipen”, säger minister Tuppurainen.
 
Munich Leaders Meeting ordnas en till två gånger per år i olika huvudstäder i världen. Arrangör är säkerhetskonferensen i München. I evenemanget i Washington deltog cirka 80 beslutsfattare och experter på hög nivå från olika delar av världen.
 
Ytterligare information: Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 620, statsrådets kansli