Skip to content
Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

Ministeri Tuppuraisen Zagrebin vierailulla esillä NATO, EU:n laajentuminen ja tuki Ukrainalle

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.6.2022 17.33
Tiedote 366/2022
Ministeri Tuppurainen ja Kroatian EU-asioiden valtiosiheeri Andreja Metelko-Zgombić
Ministeri Tuppurainen ja Kroatian EU-asioiden valtiosiheeri Andreja Metelko-Zgombić

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen vieraili Zagrebissa 3–4. kesäkuuta. Vierailun aikana ministeri kävi keskusteluja muun muassa Kroatian EU-asioiden valtiosiheeri Andreja Metelko-Zgombićin ja parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Domagoj Hajdukovićin kanssa.

Vierailun aiheina olivat muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Ukrainan auttaminen, EU:n laajentumispolitiikka sekä Suomen Nato-jäsenyysprosessi ja Kroatian liittyminen Schengen-alueeseen sekä euroon.
 
”Vierailun keskustelut osoittivat, että kahdella pienellä jäsenmaalla Euroopan eri laidoilla on paljon yhteistä. Ymmärrämme toisiamme ja jaamme pyrkimyksen toimia Euroopan ytimessä, Euroopan unionin suuntaan vaikuttaen. Suomi tukee Kroatian pyrkimyksiä EU-integraationsa edelleen syventämiseksi. Keskusteluissani tänään sain kuulla Kroatian vahvan sitoutumisen Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen tukemiseen”, ministeri Tuppurainen toteaa.
 
Keskusteluissa korostui paineen lisääminen Venäjää kohtaan ja monimuotoisen tuen antaminen Ukrainalle. Aikanaan Ukrainan jälleenrakentamisessa tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja koordinaatiota, ja etenkin kansainvälisten rahoituslaitosten rooli on keskeinen. Ukrainan EU-jäsenyyshakemuksen osalta on tärkeää sopia konkreettisista askelmerkeistä kohti Euroopan unionin jäsenyyttä.
 
Suomi antaa tukensa Länsi-Balkanin maiden EU-perspektiiville. Oleellista on maiden oma sitoutuminen EU-integraatioon ja kriteerien täyttäminen. Hakijamaiden tulee sitoutua EU:n yhteisiin arvoihin ja niiden toteutumiseen käytännössä. EU:n ja Länsi-Balkanin yhteistyö on nykyisessä turvallisuustilanteessa erityisen tärkeä.
 
Suomen Nato-hakemusprosessin osalta ministeri Tuppurainen kertoi Suomen olevan vakauden ja turvallisuuden tuottaja euroatlanttisella alueella. Nyt ja myöhemmin Naton täysjäsenenä Suomi kantaa osaltaan vastuunsa Euroopan turvallisuudesta. Suomi jatkaa vahvaa tukeaan EU:n puolustusyhteistyön kehittämiselle. Ministeri Tuppurainen ilmaisi tapaamisissa kiitollisuutensa Kroatialle sen tuesta Suomen Nato-jäsenyysprosessissa.
 
Kroatia on ilmoittanut pyrkivänsä euron käyttöönottoon vuoden 2023 alusta. Joulukuussa EU:n neuvosto totesi päätelmissään Kroatian täyttävän tarvittavat edellytykset Schengenin säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi. Liittymiskriteerien täyttyessä Suomi tukee Kroatian tavoitteita sekä euro- että Schengen-alueisiin liittymisen osalta.
 
Ministeri Tuppurainen ja valtiosihteeri Metelko-Zgombićin ovat kollegoita EU:n yleisten asioiden neuvostossa. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten EU:n rahoituskehysneuvotteluista, EU:n laajentumisesta ja oikeusvaltioasioista.

Lisätietoja: erityisavustaja Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen p. 040 5086722, valtioneuvoston kanslia