Skip to content
Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa valtion sitoutumista Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoittamiseen

opetus- ja kulttuuriministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.12.2021 13.34
Tiedote 741/2021

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan valtion sitoutumisesta Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeen rahoittamiseen. Ministerivaliokunta linjasi, että valtio sitoutuu Oulu2026-hankkeen rahoittamiseen enintään 20 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2026.

Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että Oulun kaupungin rahoitusosuus hankkeelle on vähintään saman suuruinen kuin valtionrahoitus. Hankkeeseen edellytetään osallistuvan runsaasti alueellisia, seudullisia ja paikallisia toimijoita, jotka osallistuvat hankkeeseen myös omin resurssein. Valtion tuen tulee Oulu2026-ohjelman mukaisesti hyödyttää kaikkia ohjelmassa mukana olevia 33 kuntaa.

Valtion rahoituksen määrästä ja jakautumisesta päätetään keväällä 2022 tehtävän vuosien 2023–2026 kehyspäätöksen yhteydessä.

Valtio tekee valtion osallistumisesta hankkeen rahoittamiseen periaatepäätöksen tammikuussa 2022.

Taustaa Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeelle

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksen mukaan ”valmistaudutaan rahoittamaan Euroopan kulttuuripääkaupunkia vuonna 2026”.

Hallitus teki 16.11.2021 vuoden 2022 täydentävän talousarvioesityksen yhteydessä Oulun kulttuuripääkaupunki -hanketta koskevan pöytäkirjamerkinnän, jonka mukaan hallitus valmistelee periaatepäätöksen Oulun kulttuurikaupunkihankkeen valtion rahoitusosuudesta vuoden 2021 aikana.

Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeen, Oulu2026, teemana on kulttuuri-ilmastonmuutos. Oulun hankesuunnitelmassa on kaupungin kumppaneina 32 Pohjois-Suomen kuntaa. Hankkeella on vahva taiteellinen ja kulttuurinen sisältö. Ouluun ja kumppanikuntiin luodaan luovan talouden keskittymiä, lisätään kulttuuriperinnön hyödyntämistä sekä käynnistetään lukuisia hankkeita, joissa taide ja kulttuuri yhdistyvät kestävään kehitykseen, teknologiaan, tieteeseen ja matkailuun. Oulu2026-hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Oulun kulttuurisäätiö.

Oulun kaupunki valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2.6.2021 eurooppalaisen asiantuntijaraadin suosituksen perusteella. Vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki-tapahtumaa isännöivät Suomi ja Slovakia. Slovakian kulttuuripääkaupungiksi valittiin aiemmin tässä kuussa Trenčín. Euroopan kulttuuripääkaupunki -toiminta on Euroopan unionin tunnetuimpia kulttuuritoimia.

Lisätietoja: ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 129