Skip to content
Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

Eurooppaministerit valmistelevat kesäkuun Eurooppa-neuvostoa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.6.2022 15.36
Tiedote 401/2022
Kuva: Phil Behan

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tiistaina 21. kesäkuuta Luxemburgissa. Kokouksen aiheina ovat kesäkuun Eurooppa-neuvoston valmistelu, talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson suositukset, Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotyö ja poliittisen mainonnan avoimuus. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Ministerit käyvät keskustelun 23.–24. kesäkuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston päätelmäluonnoksesta. Eurooppa-neuvoston aiheita ovat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Länsi-Balkan, taloustilanne, Euroopan tulevaisuuskonferenssi sekä strateginen keskustelu EU:n suhteista sen eurooppalaisiin kumppaneihin. EU-johtajien agendalla on myös Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyyshakemukset.

”Yleisten asioiden neuvostossa on tällä viikolla poikkeuksellisen painava asialista. Suomi osallistuu aktiivisesti tällä hetkellä käytäviin keskusteluihin niin EU:n laajentumisesta kuin EU:n tulevaisuuden suunnasta. Venäjän aloittaman julman hyökkäyssodan edelleen jatkuessa Ukrainassa maa tarvitsee EU:lta konkreettista tukea, mutta myös vahvan viestin siitä, että tunnistamme maan ponnistelut sen eurooppalaisella tiellä”, ministeri Tuppurainen sanoo.

Neuvosto hyväksyy talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhdennetyt maakohtaiset suositukset ja välittää ne kesäkuun Eurooppa-neuvoston käsiteltäviksi. Suomi voi hyväksyä maakohtaiset suositukset. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on vuosittainen prosessi, jolla Euroopan unioni koordinoi ja valvoo talouspolitiikkaa. 

Ministerit jatkavat keskustelua Euroopan tulevaisuuskonferenssin ja valmistelevat Eurooppa-neuvoston keskustelua aiheesta. 

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Ranska tiedottaa neuvostoa myös poliittisen mainonnan avoimuutta koskevasta asetusehdotuksesta. 

Lisäksi ministerit saavat tilannekatsauksen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteista.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Saara Pokki p. 050 478 6363, valtioneuvoston kanslia