Skip to content
Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

De nordiska länderna stärker samarbetet kring försörjningsberedskap

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.11.2021 11.18
Pressmeddelande 626/2021
Gruppfoto från mötet mellan de nordiska statsministrarna och regeringsledarna från de självstyrande områdena
Gruppfoto från mötet mellan de nordiska statsministrarna och regeringsledarna från de självstyrande områdena

De nordiska statsministrarna har godkänt ett gemensamt uttalande om försörjningsberedskap och annan beredskap. De nordiska länderna framhåller betydelsen av beredskap och samarbete i en instabil och svårförutsägbar omvärld.

”Det nordiska samarbetet är en resurs som gör det möjligt för de nordiska länderna att stärka sin beredskap och resiliens. Genom att intensifiera det nordiska samarbetet kring försörjningsberedskap och annan beredskap bidrar vi till ett Norden som är handlingskraftigt i alla lägen”, säger statsminister Sanna Marin.

De nordiska statsministrarna godkände sitt gemensamma uttalande i Köpenhamn onsdagen den 3 november. De nordiska statsministrarna och regeringsledarna från Färöarna, Grönland och Åland träffades i Köpenhamn i samband med Nordiska rådets session.

Finland är ordförande för det mellanstatliga nordiska samarbetet i år. Ett av de viktigaste målen för Finlands ordförandeskap har varit att utveckla samarbetet kring försörjningsberedskap.

Samarbetet mellan de nordiska länderna styrs av följande vision som de nordiska statsministrarna har godkänt: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Vid mötet redogjorde Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki för framstegen i det gemensamma visionsarbetet och för resultaten av en enkätundersökning av medborgarnas förväntningar på det nordiska samarbetet.

Nordiska ministerrådet, de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, fyller 50 år i år. Statsministrarna konstaterade i Köpenhamn att världen har förändrats avsevärt på 50 år, men att det nordiska samarbetet fortsätter att vara starkt både nu och i framtiden.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, statsrådets kansli; Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 351 781, utrikesministeriet, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli