Skip to content
Government and ministries Media

Opas säädösten kääntämisestä englanniksi ja valtiosopimusten suomentamisesta julkaistu

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.5.2017 15.54
Uutinen 28/2017

Valtioneuvoston käännös- ja kieliasiantuntijat ovat laatineet oppaan suomalaisten säädösten kääntämisestä suomesta englanniksi sekä valtiosopimusten kääntämisestä englannista suomeksi.

Oppaassa

  • neuvotaan, mitä termejä ja fraaseja käännöksissä on käytettävä
  • kerrotaan, kuinka säädökset on nimettävä
  • ohjeistetaan, kuinka merkitään otsikot, viittaukset ja numerointi
  •  annetaan joitakin kielenkäyttöohjeita
  • valotetaan Suomen lainsäädännön suhdetta EU:n lainsäädäntöön kääntämisen näkökulmasta
  • neuvotaan valtiosopimusten suomentamisessa käytettävää terminologiaa ja fraseologiaa.

Suomalaisia säädöksiä käännetään englanniksi kansainvälisen yleisön käyttöön sekä Suomessa että ulkomailla. Säädöskäännöksiä käyttävät esimerkiksi ulkomaiset ja suomalaiset viranomaiset, Euroopan unioni, kansainväliset järjestöt, yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt.

Osioon valtiosopimusten suomentamisesta on koottu yleisimpiä kansainvälisissä sopimuksissa esiintyviä vakioilmauksia ja termejä sekä ohjeita niiden käytöstä. Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa valtiosopimusten suomennosten ilmaisukäytäntöä.

Opas julkaistaan sähköisesti valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Oppaan ohjeistusta suositellaan käytettäväksi kaikissa englannin kielelle käännettävissä säädöskäännöksissä ja valtiosopimusten suomennoksissa.

Osana opasta julkaistaan uusi, täydennetty versio Lainsäädäntösanastosta. Sanastoon on nyt koottu keskeisten lakikielen termien lisäksi säädöksissä usein esiintyviä lakifraaseja ja suositukset niiden englanninkielisiksi vastineiksi. Myös uusia termejä on lisätty.

Myös Valtiosopimusten suomentaminen -ohje sanastoineen on osa opasta. Kaikkia oppaan osia päivitetään tarvittaessa.

Säädösten kääntäminen englanniksi ja valtiosopimusten suomentaminen 

Lainsäädäntösanasto

Valtiosopimusten suomentaminen

Lisätietoja: kääntäjä Riikka Valkeavaara, p. 0295 160 669, riikka.valkeavaara(a)vnk.fi tai englanti(a)vnk.fi