Government and ministries Media

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade försvarsmaktens deltagande i internationell övnings- och utbildningsverksamhet, frågan om ett arktiskt toppmöte och situationen i Syrien

Statsrådets kommunikationsavdelning 12.10.2018 12.21 | Publicerad på svenska 12.10.2018 kl. 13.07
Pressmeddelande 474/2018

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte fredagen den 12 oktober försvarsmaktens deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet 2019. Internationell utbildnings- och övningsverksamhet har en viktig roll i att upprätthålla, utveckla och bevisa Finlands försvarsförmåga. Under de senaste åren har verksamheten fått allt större betydelse med tanke på utvecklingen av den kapacitet och förmåga som försvarsmaktens nya uppgifter förutsätter.

Finland deltar i övningarna utifrån sina egna utgångspunkter. I deltagandet beaktas förutom övningarnas betydelse för utvecklingen av Finlands försvarsförmåga också utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter. Försvarsministeriet fattar senare i oktober beslut om att godkänna försvarsmaktens övningsplan och informerar därefter om saken.

Vid mötet behandlades också Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. Finland har som mål att ordna ett toppmöte för de arktiska staterna under sin ordförandeskapsperiod. Syftet med toppmötet är att stärka engagemanget för fred, stabilitet och konstruktivt samarbete. Finland föreslår att mötet dessutom ska syfta till att minska utsläppen av sot och till att förbättra sjösäkerheten i Arktis. Diskussionen om ordnandet av toppmötet fortsätter mellan de arktiska staterna.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också den aktuella situationen i Syrien. Finland är oroat över situationen i Idlib. Det är viktigt att bilda en demilitariserad skyddszon för att skydda de civila och för att förhindra spridning av den humanitära nöden. De FN-ledda förhandlingarna för att hitta en politisk lösning i krisen i Syrien bör fortsätta.  

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Aleksi Härkönen, ledande sakkunnig (arktiskt toppmöte), tfn 0295 350 471, Leena-Kaisa Mikkola, avdelningschef (Syrien), tfn 0295 351 977, utrikesministeriet, och Janne Kuusela, överdirektör (försvarsmaktens övningsverksamhet), tfn 0295 140 300, försvarsministeriet