Skip to content
Government and ministries Media

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvityksestä ehdotuksia Team Finlandin terävöittämiseksi

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.3.2017 15.01
Tiedote 91/2017

Yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävän Team Finland -verkoston toimintaa voitaisiin kehittää monin tavoin, ilmenee tänään julkistetun selvityksen tuloksista. Jatkossa olisi muun muassa tärkeää kiinnittää aiempaa enemmän huomiota strategisen tason kysymyksiin, selvityksen johtopäätöksissä suositellaan.

Viennin ja kansainvälistymistoiminnan toimintamalleja ja strategista ohjausta vertailtiin Suomen verrokkimaiden kanssa osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvityksessä vertailtiin Team Finlandin verkostomaista toimintamallia Alankomaiden, Ruotsin ja Tanskan viennin ja kansainvälistymisen edistämistoimiin sekä kartoitettiin hyviä käytäntöjä ja Team Finland -toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Vertailun perusteella selvityksen tekijät suosittelevat mahdollisina kehittämistoimenpiteinä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön vahvistamista Team Finlandin ohjausmallissa, verkoston toimijoita sitouttavan palvelulupauksen määrittelemistä sekä kansallisen ja alueellisen tason välisen yhteistyön vahvistamista. Lisäksi tekijöiden mielestä tulisi harkita yrityksille räätälöityjen maksullisten ulkomaanverkoston palvelujen pilotointia, kansainvälisen asiantuntijaverkoston vahvistamista entisestään sekä verrokkimaiden ohjelmien oppien hyödyntämistä kasvuohjelmatoiminnan fokusoimisessa ja kehittämisessä.

Vertailuaineiston muodostivat erilaiset viennin ja kansainvälistymisen edistämistä verrokkimaissa ohjaavat strategiset dokumentit ja muu relevantti taustatieto, jota täydennettiin Alankomaissa, Ruotsissa ja Tanskassa keskeisten toimijoiden haastatteluilla. Lisäksi järjestettiin vertaisoppimistyöpaja, johon osallistui toimijoita Suomesta ja verrokkimaista.  

Vertailu liittyy tiiviisti Team Finland -toiminnan parhaillaan käynnissä olevaan muutokseen, jonka tueksi on tuotettu tietoa muissa maissa toteutetuista ratkaisuista ja yhteistyömalleista sekä poikkihallinnollisen toiminnan parhaista käytännöistä. Touko-joulukuun 2016 välisenä aikana toteutettu vertailu on toinen osakokonaisuus ”Miten Team Finland -toimintaa kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi” -selvityshankkeessa. Vertailun toteutti Ramboll Management Consulting Oy yhdessä koko hankkeen toteutuksessa vastanneen 4FRONT Oy:n kanssa. Hankkeen ensimmäinen osakokonaisuus, jossa arvioitiin Team Finland -kasvuohjelmia, julkaistiin 30. syyskuuta 2016.

Selvitys

Miten Team Finlandia kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi? -Policy Brief

Team Finland -kasvuohjelmien arviointi (30.9.2016)

Lisätietoja: erityisasiantuntija Susanna Perko, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 179, kehittämispäällikkö Vesa Salminen, 4FRONT Oy, p. 040 125 2370 ja seniorikonsultti Henri Lahtinen, Ramboll, p. 040 779 6975

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tietokayttoon.fi

Team Finland team.finland.fi