Skip to content
Government and ministries Media

Republikens regeringsform fyller hundra år

Statsrådets kommunikationsavdelning
30.4.2019 10.10
Pressmeddelande 220/2019

Det är hundra år sedan Finland blev en republik genom regeringsformen 1919, som stadfästes som grundlag. Regeringsformen från 1919 har tillsammans med lantdagsordningen, vallagen och lagen om kommunalval, som stadfästes tidigare, styrt byggandet av det finländska samhället och Finlands utveckling till en modern rättsstat.

Den finska riksdagen antog den republikanska regeringsformen i juni 1919 och riksföreståndaren Mannerheim stadfäste regeringsformen den 17 juli 1919. Regeringsformen bildade tillsammans med de tidigare stadfästa lagarna lantdagsordningen, vallagen och lagen om kommunalval en bas för den finska demokratin. Regeringsformen var i kraft till år 2000 då den nya grundlagen stiftades.

Hundraårsjubileet för Finlands regeringsform är det sista ledet i en kedja av jubileumsår som anknyter till Finlands självständighet och byggandet av vårt demokratiska samhälle. År 2016 hade det förflutit 110 år sedan lantdagsreformen som införde allmän och lika rösträtt. De finländska kvinnorna fick som de första i världen fulla politiska rättigheter, rösträtt och rätt att ställa upp i val. År 2017 firades det självständiga Finlands hundraårsjubileum, medan 2018 var minnesåret för det tragiska inbördeskrig som drabbade Finland strax efter självständigheten. Jubileumsåret för Finlands regeringsform är samtidigt ett jubileumsår för vår demokrati, det parlamentariska beslutsfattandet och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Regeringsformens jubileumsår uppmärksammas under sommaren och hösten. Den egentliga bemärkelsedagen den 17 juli 2019 är i år en allmän flaggdag. De officiella festligheterna och evenemangen äger huvudsakligen rum i september. Tisdagen den 10 september firas regeringsformen med en fest i Riksdagen. Senare samma vecka har Presidentens slott, riksdagshuset, Statsrådsborgen och Ständerhuset öppet hus. Också Riksarkivet och Nationalmuseet ordnar utställningar och annat program i september för att uppmärksamma den hundraåriga regeringsformen.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, tfn 050 329 4283, statsrådets kansli