Skip to content
Government and ministries Media

Kontrollen av dem som anländer från utlandet skärps

Statsrådets kommunikationsavdelning
27.3.2020 19.21 | Publicerad på svenska 27.3.2020 kl. 21.25
Pressmeddelande 190/2020

På flygplatsen har man avsevärt skärpt åtgärderna för att tryggt kunna sända människor hem eller i karantän.

Situationen för samtliga personer som anländer till Finland från utlandet utreds redan i gränskontrollen med hjälp av en blankett. Blanketten fylls i innan gränsformaliteterna inleds och blanketten kontrolleras av en gränsbevakningsman. På basis av uppgifterna i blanketten slussas personen vidare för att på egen hand ta sig till rådgivningsstället för hälso- och sjukvård eller till servicestället för en körplanerare. 

Vid rådgivningsstället för hälso- och sjukvård hänvisas personer som uppvisar symptom till provtagning och hotellinkvartering i väntan på svar. Om provet är negativt fortsätter de den normala karantänen antingen i en anvisad inkvartering eller hemma. Om resultatet är positivt överförs de till hälso- och sjukvården. Ett beslut om karantän fattas om resenären inte frivilligt samtycker till karantänen. För personer som inte har någon karantänsplats i Finland ordnas inkvartering i 14 dygn. Karantäninkvartering ordnas i första hand på resenärens egen bekostnad.

Det går inte att lämna flygplatsen med kollektivtrafiken, men egen bil kan man använda. Om återvändaren inte har egen transport eller möjlighet att ordna sådan, kan han eller hon få skjuts hem med en beställd buss eller en beställningstaxi. De beställda busstransporterna har inletts idag eftermiddag.

Arrangemangen träder i kraft omedelbart.

När det gäller åtgärderna på flygplatsen är de ansvariga i första hand Finavia, i fråga om gränsformaliteterna inrikesministeriet och i fråga om trafiken kommunikationsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för styrningen av hälso- och sjukvårdsåtgärderna.


Ytterligare information: [email protected]

Flygplatsernas verksamhet och öppettider, ordnandet av transporter samt anvisningar till resenärer på flygplatserna: Finavias kundtjänst, [email protected]

Den nationella telefonrådgivningen på numret 0295 535 535 betjänar i allmänna frågor som gäller coronaviruset vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. På numret ges ingen hälsorådgivning.