Skip to content
Government and ministries Media

Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat 6.8.2020

Government Communications Department 5.8.2020 15.37
506/2020

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa ja esittelyä.

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 6.8.2020

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Niklas Lindqvist, ulkoasiainneuvos, p. 0295 351 517
- Valtioneuvoston asetus siviilialan lentomiehistön maahantulon helpottamisesta Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta

Soile Kauranen, lähetystöneuvos, p. 0295 350 194
- Edustuston päällikön tehtävän ja ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriön ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen ja ulkoministeriön henkilöstöjohtajan tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, p. 0295 330 182
- Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajan viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuula Manelius, hallitusneuvos, p. 0295 064 909
- Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta

Emmi Äijälä, hallitussihteeri, p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 6.8.2020

Valtioneuvoston kanslia

Mikko Koskinen, valtiosihteeri
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ulkoministeriö

Soile Kauranen, lähetystöneuvos, p. 0295 350 194
- Edustuston päällikön tehtävän ja ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö, p. 0295 150 181
- Landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland