Selvitys- ja tutkimusrahoituksen hakeminen 2016

Haku on päättynyt 18.1.2016 klo 14.00.

Vuoden 2016 hakuun saapuneet hakemukset

Valtioneuvoston kanslia julistaa 7.12.2015 alkaen haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat (yhteensä 9,6 milj. €). Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan (hakuilmoituksen liitteet 1–8). Selvitys- /tutkimusteemojen numerointi noudattaa strategisen hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman numerointia.

Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä organisaatioita. Haettavaksi julistettavissa teemoissa ei myönnetä avustuksia palveluja suorittavien omiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa valtioneuvoston kansliaan osoitteeseen vnteas(at)vnk.fi ensisijaisesti sähköisesti 18.1.2016 klo 14.00 mennessä.

Hakemuslomake ja viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma/Tiedonhallintasuunnitelmalomake tulee toimittaa erillisinä sähköisinä liitetiedostoina. Muut hakemuksen liitteet pyydetään toimittamaan yhtenä yhtenäisenä pdf -tiedostona. Mikäli sähköinen toimitus ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa paperiversiona osoitteeseen: Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki).

HUOM! Sähköpostin asiakohtakenttään (tai kirjekuoreen) tulee merkitä hankkeen diaarinumero (ks. hakuilmoitus) sekä hankkeen vastuullisen johtajan nimi ja organisaatio. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista pyritään tekemään maaliskuuhun 2016 mennessä.

Hakuinfotilaisuudet sekä kirjalliset kysymykset

Selvitys-/tutkimusteemasta 1.2.1. "Millainen osallistavan sosiaaliturvan malli mahdollistaa työllistymisen edistämisen ja rakenteellisen työttömyyden alentamisen?" järjestetään hakuinfotilaisuus perjantaina 8.1.2016 klo 9.00-11.00 työ- ja elinkeinoministeriössä Eteläesplanadi 4,  kokoushuoneessa Sali 4. Ilmoittautumiset viimeistään 5.1.2016 osoitteeseen paivi.haavisto-vuori (at) tem.fi. Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

Selvitys-/tutkimusteemasta 2.5.1 ”Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja niiden toimintaedellytyksiä parannetaan?” järjestetään hakuinfotilaisuus tiistaina 12.1.2016 klo 12.30-13.30 osoitteessa Ratakatu 4 (nh. R1.113). Ilmoittautumiset osoitteeseen pirjo.kutinlahti (at) tem.fi. Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

Selvitys-/tutkimusteemoista 4.1.1 "Millä energiapolitiikan ja eri sektorien toimilla saavutamme EU:n 2030 energia- ja ilmastopaketin tavoitteet?" sekä 4.1.2. "Miten kansainvälisen ilmastosopimuksen velvoitteisiin tulee varautua Suomessa?" järjestetään hakuinfotilaisuus torstaina 7.1.2016 klo 12.30-15.00 Eteläesplanadi 4:n auditoriossa.

Selvitys-/tutkimusteemasta 6.4.1 "Miten aluejärjestelmä sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen palveluiden asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus huomioidaan kaavaillussa aluehallintouudistuksessa?" järjestetään hakuinfotilaisuus perjantaina 8.1.2016 klo 9-11. Eteläesplanadi 4:n auditoriossa.