Ministeri Tuppurainen ja EU-maiden suurlähettiläät keskustelivat vihapuheen, viharikosten ja antisemitismin torjunnasta

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.12.2019 15.39
Tiedote 675/2019

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen ja EU-maiden sekä EU-jäsenehdokasmaiden suurlähettiläät kokoontuivat tänään Helsingissä pohtimaan kuinka vihapuhetta, viharikoksia ja antisemitismiä voidaan torjua. Keskusteluissa nousi selvästi esille kuinka nämä ilmiöt ovat ongelmia kaikkialla Euroopassa. Eurooppalainen yhteistyö ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä näiden ilmiöiden torjumisessa.

Ministeri Tuppurainen nosti avauspuheenvuorossaan esiin huolestuttavan trendin, rasistisen vihapuheen normalisoitumisen poliittisissa puheenvuoroissa.

”Poliitikot ja muut julkiset henkilöt käyttävät nykyään ilmauksia, joita ei muutama vuosi sitten juurikaan kuullut käytettävän. On syytä pelätä, että antisemiittisen puheen normalisointi on yleistymässä. Emme saa antaa tilaa tarttuville populistisille äänille, jotka jakavat yhteiskuntamme hyviin ja huonoihin kansalaisiin, meihin ja heihin, ystäviin ja vihollisiin. Tämä heikentäisi demokraattista ja avointa poliittista keskustelua, jolloin radikalisoituminen ja ääriliikkeet saavat jalansijaa. Meidän kaikkien on tehostettava toimiamme suvaitsemattomuuden, rasismin ja muukalaisvihan ehkäisemiseksi”, ministeri Tuppurainen totesi.

Ministeri kuvaili EU:n perustuvan ihmisarvon kunnioittamiseen, vapauteen, demokratiaan, tasa-arvoon, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin. Nämä arvot eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä, joten Suomen EU-puheenjohtajuuden yhtenä tavoitteena on ollut niiden vahvistaminen. Näiden arvojen noudattaminen on taannut pisimmän yhtäjaksoisen rauhanajan Euroopan historiassa. Historiasta tulee oppia, jotta samoja virheitä ei uudelleen toisteta.

”Muistaminen ei ole vain muistelua, vaan muistaminen on myös muistosta kiinni pitämistä, jotta emme unohtaisi menneisyydessä tapahtuneita kauhuja. Jos haluamme täysin ymmärtää nykyhetkeä ja luoda parempaa tulevaisuutta, on ratkaisevan tärkeää olla tietoinen menneisyydestä ja yrittää ymmärtää sitä”, ministeri Tuppurainen sanoi.

Keskusteluissa nousi esille hyvien käytäntöjen jakamisen tärkeys. Kyse on koko Eurooppa koskevasta ilmiöstä. Myös koulutuksen roolia pidettiin tärkeänä. Esimerkiksi demokraattisen arvot, median lukutaito, suvaitsevaisuus, kriittinen ajattelu ja konfliktin ratkaisutaidot ovat asioita, jotka vaativat opettamista ja oppimista.

”Yhdessä sitoudumme taistelemaan antisemitismiä ja kaikenlaista syrjintää vastaan. Eurooppalaiset arvot edellyttävät meiltä jatkuvaa työtä oikeusvaltion ja perusoikeuksien toteutumisen puolesta”, sanoo ministeri Tuppurainen.

Ministeri Tuppuraisen kokoon kutsumassa tilaisuudessa oli paikalla 25 EU- ja jäsenehdokasvaltioiden edustajaa, Israelin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg sekä useita alan asiantuntijoita.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Harri Sivula, p. 0295 160 589 ja erityisavustaja Emilia Tervonen p. 050 552 0676, valtioneuvoston kanslia