Regeringens EU-redogörelse: En starkare, enhetligare och rättrådigare Europeisk union är i Finlands intresse

Regeringen godkände den 13 juni en EU-redogörelse, där regeringen definierar sin EU-politiska linje och avger sina svar på frågor som gäller EU:s framtid.

Finland förbundit sig till euron som gemensam valuta samt till att stärka den ekonomiska och monetära unionen och stöder en tätare integration i Europa. Ett viktigt utvecklingsområde för Finland är att rättsstatsprincipen ska följas, vilket ska synas och förverkligas i medborgarnas dagliga liv. När den globala konkurrensen blir hårdare bör uppmärksamhet fästas vd åtgärder för att stärka medlemsstaternas tillväxtpotential och konkurrensförmåga samtidigt som sysselsättningen och välfärden ombesörjs. Övriga prioriteter för Finland är stärkandet av den ekonomiska och monetära unionen, utvecklandet av en gemensam energipolitik, bekämpandet av klimatförändringen, främjandet av den fria rörligheten för personer, stärkandet av unionens yttre verksamhet samt unionens utvidgning.

Publikation