FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 3. joulukuuta 2015 yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2016.

Selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on luoda perustaa tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä. Suunnitelman laadinnan lähtökohtana on toiminut valtioneuvoston toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi. Suunnitelma koostuu kahdeksasta osakokonaisuudesta ja niille valituista 56 selvitys- ja tutkimusteemasta:

  • Työllisyys ja kilpailukyky
  • Osaaminen ja koulutus
  • Hyvinvointi ja terveys
  • Biotalous ja puhtaat ratkaisut
  • Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen
  • Reformit
  • Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet
  • Muut tietotarpeet

Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat valtioneuvoston kanslia ja teemojen vastuuministeriöt yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän kanssa. Tilattavan tutkimuksen valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus. Selvitykset ja tutkimukset tilataan avoimella haulla.

Vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelma
Vuoden 2016 selvitys- ja tutkimusuunnitelman taustamuistio

Aiemmat selvitys- ja tutkimussuunnitelmat: