FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsplan

Statsrådet godkände vid sitt allmänt sammanträde torsdagen den 3 december en utrednings- och forskningsplan till stöd för statsrådets beslutsfattande 2016. Utrednings- och forskningsplanens mål är att lägga grunden för en systematisk och omfattande användning av forskningsinformation i beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten. Statsrådets handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet har använts som utgångspunkt för planen.

Planen består av 8 komponenter och 56 för dem valda utrednings- och forskningsteman:

  • Sysselsättning och konkurrenskraft
  • Kompetens och utbildning
  • Välfärd och hälsa
  • Bioekonomi och ren teknik
  • Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer
  • Reformer
  • Regeringens grundläggande projekt
  • Övriga informationsbehov

Statsrådets kansli ansvarar tillsammans med de ansvariga ministerierna för de olika temana för genomförandet av planen i samarbete med den arbetsgrupp som samordnar statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet. Urvalskriterierna för den utredning som beställs är relevans, effekt, användbarhet, kvalitet och genomförbarhet. Utredningarna och forskningen upphandlas genom öppen ansökan.

Tidigare utrednings- och forskningsplaner till stöd för statsrådets beslutfattande