FI SV EN

Valtioneuvoston istunnot

Valtioneuvoston kanslia vastaa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä pöytäkirjanpidosta istunnoissa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat hallituksen vaihtumiseen liittyvissä järjestelyissä avustaminen, päätöksentekomenettelyn kehittäminen sekä päätöksentekojärjestelmän ylläpito.

Valtioneuvoston kanslia avustaa hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa. Kanslia huolehtii eduskunnan ja hallituksen välisestä virallisesta kirjeenvaihdosta, eduskuntakysymysten jakamisesta ministeriöiden vastattavaksi, eduskunnan kyselytuntien järjestelystä valtioneuvoston puolelta sekä muista hallituksen ja eduskunnan välisistä yhteyksistä.

Istuntojen päätökset

Julkaisuja

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta. Tämä kertomus annetaan valtioneuvoston kansliasta.

Ministerin käsikirjaan on koottu perustietoa valtioneuvostosta ja sen toiminnasta, ministerin osallistumisesta eduskunnan työhön sekä keskeisistä ohjauksen ja päätöksenteon välineistä samoin kuin valtioneuvoston toimintaa ohjaavista säännöksistä ja periaatteista. 

Valtioneuvoston esittelijän käsikirja on laadittu valtioneuvoston kansliassa Suomen päätöksentekijöille, säädösvalmistelijoille ja kaikille muille, jotka ovat kiinnostuneita valtioneuvoston päätöksentekomenettelyistä.