Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudet

Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudet

Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudet ovat osa valtioneuvoston yhteistä tulevaisuustyötä. Tapahtumien antia hyödynnetään hallituksen tulevaisuusselonteossa, valtioneuvoston ja ministeriöiden tulevaisuustyössä sekä Suomen EU-politiikan valmistelussa.

Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudet

Kansallinen ennakointiyhteistyö

Valtioneuvoston päätöksenteon kannalta on tärkeää saada käyttöön koko yhteiskunnan kattavaa mahdollisimman laajaa ja laadukasta ennakointitietoa. Tiedon organisointi ja laaja-alainen vuorovaikutus edistävät esimerkiksi yksityisen sektorin ja valtionhallinnon välistä yhteistyötä. Tällaista yhteistyötä tukevat kansallinen ennakointiverkosto ja ennakointiluotsi.

Kansallinen ennakointiverkosto

Kansallinen ennakointiverkosto

Kansallinen ennakointiverkosto kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat.

Perustiedot

Ennakointiluotsi

Ennakointiluotsi

Ennakointiluotsi tukee kansallista ennakointiyhteistyötä, yhteisiä ennakointiprosesseja ja kansallisen ennakoinnin kehittämistä.

Perustiedot