Team Finland -kasvuohjelmien toimintamalli ja kehittämistarpeet arvioitu

30.9.2016 13.00
VNK
Team Finland -kasvuohjelmat tarjoavat uudenlaisen työkalun pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen. Tänään julkistetun kasvuohjelmien arvioinnin tuloksista ilmenee, että yritykset ovat pääosin tyytyväisiä ohjelmien toteutukseen. Onnistumisessa on kuitenkin merkittäviä ohjelmakohtaisia eroja ja toimintamallissa kehitettävää.

Arvio: Team Finland -toimintamalli selkeästi parantunut – sisäistä työnjakoa ja palvelulupausta edelleen selkeytettävä

6.6.2022 8.53
TEM VN TEAS VNK
Suomalaisen elinkeinoelämän viennin ja kansainvälistymisen määrätietoinen vahvistaminen on yhä tärkeämpää. Tehokkaasti toimiva Team Finland -verkosto on tässä avainasemassa. Verkoston toimintamalli on selvästi kehittynyt, mutta verkoston toiminnassa on edelleen parannettavaa, todetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 6. kesäkuuta julkaisemassa arvioinnissa.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi kansainvälistyminen .

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sivut, joissa tagi kansainvälistyminen .