Sivut, joissa tagi koronavirukset .
Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Sivut, joissa tagi koronavirukset .

Hallituksen vuosikertomus 2020

VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 29.4.2021 13.00

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain mukaisten poikkeusolojen päättyminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 27.4.2021 16.00

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 39/2021 vp) peruuttamisesta

VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 31.3.2021 20.00

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi koronavirukset .

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sivut, joissa tagi koronavirukset .