Vastuullisuus noussut osaksi strategiaa ja palkitsemista valtio-omisteisissa yhtiöissä – nyt työtä teettävät biodiversiteetti ja regulaatio

23.5.2023 11.23
valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto keräsi tänä vuonna aiempaa laajemmin ja kattavammin tietoa valtio-omisteisten yhtiöiden vastuullisuudesta. Seurannassa ovat mm. vastuullisuustavoitteet johdon palkitsemisessa ja yhtiösalkun kokonaispäästöt sekä ilmastotavoitteet.

Uusi Ministerin käsikirja on julkaistu

23.5.2023 10.42
VNK
Kuvituskuva Ministerin käsikirjan kannesta
Valtioneuvoston kanslia on julkaissut uudistetun Ministerin käsikirjan, joka tarjoaa kattavan tietopaketin valtioneuvoston toiminnasta. Se on tarkoitettu työn tueksi ja avuksi tulevan hallituksen ministereille ja heidän avustajilleen, mutta siinä on paljon tietoa valtioneuvoston toiminnasta ja käytännöistä myös muille kiinnostuneille.

Pääministeri Marin Portugaliin

18.5.2023 11.03
VNK
Pääministeri Sanna Marin vierailee Lissabonissa 18.–21. toukokuuta osallistuakseen Bilderberg-ryhmän tapaamiseen.

Puolueavustukset myönnetty loppuvuodelle 2023

11.5.2023 13.57
VNK
Valtioneuvosto myönsi 11. toukokuuta puolueavustukset ajalle 1.5.-31.12.2023. Avustukset ovat Ahvenanmaa mukaan luettuna 23 756 666 euroa.

Tutkimus: yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot iso mahdollisuus palvelutuotannossa ja julkisissa hankinnoissa

23.5.2023 8.52
TEM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Yhteiskunnalliset yritykset ja niiden sosiaaliset innovaatiot tuovat uusia vaihtoehtoja ja rahoitusmekanismeja ratkottaessa yhteiskunnallisia ongelmia. Tämä on tärkeä viesti erityisesti innovaatiopolitiikan ja innovaatioiden rahoituksesta päättäville sekä julkisista hankinnoista vastaaville.

Valtion omistuksen arvo

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Arvonimien myöntäminen

VNK tasavallan presidentin esittely arvonimet lääninkouluneuvokset lainsäädäntöneuvokset 25.5.2023 13.30

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri