Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Suomeen

23.5.2022 14.18
VNK
Pääministeri Sanna Marin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel tapaavat Helsingissä keskiviikkona 25. toukokuuta.

Pääministeri Marin keskusteli useiden EU-johtajien kanssa

23.5.2022 14.00
VNK
Pääministeri Sanna Marin osallistui maanantaina 23. toukokuuta videokokoukseen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja neljän muun EU-maan päämiehen kanssa.

Eurooppaministerit valmistelevat tulevia Eurooppa-neuvostoja ja pohtivat Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotyötä

20.5.2022 16.18
VNK
EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu maanantaina 23. toukokuuta Brysselissä. Kokouksen aiheina ovat Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen (30.–31.5) valmistelu, Eurooppa-neuvoston kokouksen 23.-24.6. valmistelu, Euroopan-tulevaisuuskonferenssin jatkotyö ja Unkarin kuuleminen oikeusvaltioasioissa. Suomea kokouksessa edustaa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen.

EU-ministerivaliokunnassa aiheina ilmasto- ja ympäristötyö

20.5.2022 12.58
VNK
EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 20. toukokuuta esillä olivat EU:n kiertotalouspakettiin sisältyvät ehdotukset eli ekosuunnitteludirektiivi, kestävien tuotteiden aloite ja tekstiilidirektiivi. Ministerivaliokunta kävi myös keskustelun luonnontilan parantamiseen liittyvästä niin kutsutusta ennallistamisaloitteesta sekä digitaalisesta eurosta, sekä linjasi Suomen katoja tuleviin neuvostoihin.

Tutkimus: Ankkuritoiminnalla voidaan vähentää nuorten uusintarikollisuutta

20.5.2022 8.30
SM VN TEAS VNK
Tuore tutkimus arvioi moniammatillisen ankkuritoiminnan vaikuttavuutta ja toteutusta nuorten rikosten ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksessa ankkuritoimintaan osallistuneilla nuorilla oli vertailuryhmää pienempi riski tehdä uusia rikoksia vuoden sisällä edellisestä rikoksesta.

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri