Kriisinhallintakatsaus, EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö, ihmisoikeusselonteko sekä Ukrainan tilanne esillä TP-UTVA:ssa

26.11.2021 12.37
VNK
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 26. marraskuuta 2021 kansainvälistä kriisinhallintaa koskevia kysymyksiä. Suomi osallistuu tällä hetkellä yhdeksään sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon yhteensä noin 350 sotilaalla YK:n, EU:n ja Naton sekä kansainvälisen Isisin vastaisen koalition puitteissa.

Rahapeleillä rahoitettujen toimintojen rahoitusmallivalmistelu etenee

26.11.2021 11.00
VNK
Valtiosihteereistä koostuva hankeryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä ovat etenemässä rahoitusmalliuudistuksen valmisteluissa. Nykyisiä Veikkauksen edunsaajia kuullaan rahoitusmalliluonnoksesta Otakantaa.fi –palvelussa sekä virtuaalisessa kuulemistilaisuudessa.

Valtio siirtää Anora Group Oyj:n osakkeet Solidiumin omistukseen

25.11.2021 13.21
VNK
Valtioneuvoston yleisistunto on tänään 25.11.2021 päättänyt siirtää pörssiyhtiö Anora Group Oyj:n osakkeet valtioneuvoston kansliasta erityistehtäväyhtiö Solidium Oy:n omistukseen ja omistajaohjaukseen. Valtion Anora-omistuksella on finanssi-intressi ja omistusosuus 19,4 prosenttia.

EU-ministerivaliokunnassa ASEM-huippukokous sekä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka

24.11.2021 10.39
VNK
EU-ministerivaliokunnan kokouksessa keskiviikkona 24. marraskuuta oli esillä myöhemmin samalla viikolla järjestettävä EU:n ja Aasian maiden virtuaalihuippukokous, sekä EU:n yhteisen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan uudistaminen etenkin rajamenettelyn osalta. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraavan viikon neuvostokokouksiin.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Potilas- ja asiakasturvallisuuden alueelliseen vertailuun ja kehittämiseen kansallinen mittaristo

26.11.2021 8.55
STM VN TEAS
Potilas- ja asiakasturvallisuutta seurataan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa epäyhtenäisesti, mikä on vaikeuttanut potilas- ja asiakasturvallisuuden arviointia. 26. marraskuuta julkaistu kansallinen mittaristo mahdollistaa sote-organisaatioiden välisen vertailun ja vertaiskehittämisen.

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri