Ministeri Tuppurainen ja Britannian Eurooppa-asioiden ministeri Docherty tapaavat Helsingissä

27.9.2022 17.57
VNK
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen ja Britannian Eurooppa-asioista vastaava ministeri Leo Docherty
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen ja Britannian Eurooppa-asioista vastaava ministeri Leo Docherty tapaavat Helsingissä keskiviikkona 28. syyskuuta. Tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Britannian kahdenvälinen suhde, Euroopan turvallisuustilanne ja Ukrainan tukeminen sen taistelussa Venäjän laitonta hyökkäystä vastaan.

TP-UTVA:ssa esillä Venäjän sodan ja osittaisen liikekannallepanon vaikutukset arvioon venäläisistä matkailijoista

23.9.2022 17.00
VNK
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat perjantaina 23. syyskuuta, että valtioneuvosto antaisi Venäjän kansalaisten maahantulon ja viisumien myöntämisen merkittävää rajoittamista koskevan periaatepäätöksen Suomen kansainvälisen aseman vakavan vahingoittumisen perusteella.

Lainsäädännön arviointineuvosto
Edistävätkö yrityssaneerauslakiin ehdotetut muutokset yritysten hakeutumista yrityssaneeraukseen?

23.9.2022 12.35
VNK
Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä yrityssaneerauksista annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksen vaikutuksia on käsitelty monipuolisesti ja pääosin perusteellisesti. Esityksessä tulee kuitenkin kuvata, miten ehdotettujen muutosten toimivuuden seurantaa ja jälkiarviointia on tarkoitus tehdä.

EU-ministerivaliokunnassa toimet energiakriisin hillitsemiseksi

23.9.2022 10.08
VNK
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.
Perjantaina 23. syyskuuta kokoontunut EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja Euroopan komission asetusehdotukseen, joka koskee korkeisiin energiahintoihin liittyviä hätätoimenpiteitä.

Arviointi: Strateginen tutkimus vastaa pääosin sille asetettuihin tavoitteisiin

27.9.2022 12.14
VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Strategisen tutkimuksen rahoitusmuoto on tarjonnut monipuoliset mahdollisuudet yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä sekä suuria haasteita koskevan tutkimuksen organisoimiselle. Näin todetaan 27. syyskuuta julkaistussa arvioinnissa, jossa selvitettiin ovatko strategiselle tutkimukselle asetetut tavoitteet toteutuneet. Arviointi keskittyi vuosien 2014–2020 välisen ajanjakson tarkasteluun.

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri