Arviointineuvosto terveysdata-avaruudesta: Paraneeko ihmisten oikeus määrätä ja hallita terveystietojaan?

31.3.2023 8.10
VNK
Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta. Asetuksen merkitystä Suomelle ja Suomen tavoitteita terveysdataekosysteemille tulee kuvata asian jatkovalmistelussa. Kirjelmästä jää epäselväksi asetuksen vaikutus tiedonhallintaan ja rajat ylittävien vaikutusten merkitys Suomelle.

Arviointineuvosto: alustatyön merkitystä Suomessa selvitettävä paremmin

28.3.2023 9.23
VNK
Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle valtioneuvoston kirjelmästä ja jatkokirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta alustatyödirektiivistä. Kirjelmissä on tunnistettu keskeiset vaikutukset, mutta vaikutuksia tulee konkretisoida jatkovalmistelussa. Alustatyön merkitystä Suomessa tulisi selvittää paremmin.

Lainsäädännön arviointineuvosto: Ministeriöiden kohdistettava lainvalmisteluun riittävästi resursseja

27.3.2023 12.20
VNK
Lainsäädännön arviointineuvosto antoi katsauksen lainvalmistelun ja lakiesitysten vaikutusarviointien laadusta vuodelta 2022. Vuosikatsaus sisältää lisäksi havaintoja lainvalmistelusta Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusten kausilta.

Suomi painotti eurohuippukokouksessa pankkisektorin kestävyyttä vahvistaneen pankkiunionin viimeistelyä

24.3.2023 14.36
VNK
Pääministeri Marin kävelee, taustalla sininen seinä, jossa EU:n logoja
Kuva: EU:n neuvosto
Pääministeri Sanna Marin edusti Suomea eurohuippukokouksessa Brysselissä 24. maaliskuuta. Kokouksen aiheina olivat taloustilanne sekä talouspolitikan koordinaatio. Keskustelua käytiin myös pankkisektorin tilanteesta.

Selvitys: Päätösten mielenterveysvaikutuksia kannattaa tarkastella etukäteen

31.3.2023 9.14
STM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
31. maaliskuuta julkaistun selvityksen mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden tulisi jo etukäteen arvioida tekemiensä päätösten vaikutuksia asukkaiden mielenterveyteen. Tätä työtä tukee konkreettinen toimintamalli, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Mielenterveyden keskusliitto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ovat luoneet valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa.

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri