TP-UTVA:ssa esillä Venäjän sodan ja osittaisen liikekannallepanon vaikutukset arvioon venäläisistä matkailijoista

23.9.2022 17.00
VNK
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat perjantaina 23. syyskuuta, että valtioneuvosto antaisi Venäjän kansalaisten maahantulon ja viisumien myöntämisen merkittävää rajoittamista koskevan periaatepäätöksen Suomen kansainvälisen aseman vakavan vahingoittumisen perusteella.

Lainsäädännön arviointineuvosto
Edistävätkö yrityssaneerauslakiin ehdotetut muutokset yritysten hakeutumista yrityssaneeraukseen?

23.9.2022 12.35
VNK
Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä yrityssaneerauksista annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksen vaikutuksia on käsitelty monipuolisesti ja pääosin perusteellisesti. Esityksessä tulee kuitenkin kuvata, miten ehdotettujen muutosten toimivuuden seurantaa ja jälkiarviointia on tarkoitus tehdä.

EU-ministerivaliokunnassa toimet energiakriisin hillitsemiseksi

23.9.2022 10.08
VNK
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.
Perjantaina 23. syyskuuta kokoontunut EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja Euroopan komission asetusehdotukseen, joka koskee korkeisiin energiahintoihin liittyviä hätätoimenpiteitä.

Valtioneuvoston kanslian Suomi puhuu –kiertueella puhutaan tunteista ja kriiseistä

22.9.2022 15.30
VNK
Kuva tarinateatterista
Valtioneuvoston kanslian Suomi toimii -viestintäkokonaisuus on käynnistänyt Suomi puhuu -kiertueen, jolla keskustellaan henkisestä kriisinkestävyydestä, ja sanoitetaan kriisiajan tunteita. Seuraavaksi Turussa 28.9. nähtävän kiertueen ohjelmassa kriisiajan teemoihin pureudutaan sekä asiantuntijakeskustelun että tarinateatterin keinoin.

Selvitys: Jatkuvan oppimisen markkina on iso, mutta volyymin arviointi on vaikeaa

19.9.2022 9.06
OKM VN TEAS VNK
19. syyskuuta julkaistun selvityksen mukaan jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa suomalaisilla koulutus- ja työmarkkinoilla. Markkinaehtoista koulutustarjontaa on erityisen paljon yritysten ja muiden organisaatioiden johdon koulutukseen. Tietoperustan heikkous vaikeuttaa kuitenkin markkinaehtoisten toimijoiden tunnistamista osaksi koulutusmarkkinaa ja sen kehittämistä.

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri