Kansalaispulssi: Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on edelleen heikentynyt

23.2.2024 11.28
VNK
Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on laskenut helmikuun 2024 Kansalaispulssi-kyselyssä mittaushistorian alimmalle tasolle. Kansalaispulssi-kyselyitä on toteutettu kuukausittain huhtikuusta 2020 alkaen.

Hallintotieteiden tohtori Johanna Moisio pääsihteeriksi valtioneuvoston kansliaan

22.2.2024 14.40
VNK
Johanna Moisio
Kuva: Sanna Kaesmae
Valtioneuvosto nimitti torstaina 22. helmikuuta hallintotieteiden tohtori Johanna Moision valtioneuvoston kanslian pääsihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.3.2024–31.12.2027.

Valtioneuvosto osoittaa tukeaan Ukrainalle 24.2.2024

22.2.2024 9.57
UM VNK
Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa kaksi vuotta sitten. Valtioneuvosto osoittaa tukeaan Ukrainalle liputtamalla Suomen ja Ukrainan lipuilla sodan alkamisen vuosipäivänä lauantaina 24.2.2024. Merikasarmi valaistaan Ukrainan lipun värein siniseksi ja keltaiseksi.

Eurooppaministerit keskustelevat Puolan oikeusvaltiokehityksestä

19.2.2024 14.07
VNK
EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tiistaina 20. helmikuuta Brysselissä. Neuvoston aiheina ovat oikeusvaltiokehitys Puolassa ja maaliskuun Eurooppa-neuvoston valmistelu. Oikeusvaltiokehitys on kokouksen asialistalla Puolan aloitteesta. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

Selvitys tarkasteli merituulivoiman edistämiskeinoja Suomen talousvyöhykkeellä

28.2.2024 9.02
TEM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Kuva: Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.5
Tuulivoimalla on merkittävä rooli Suomen tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suomen merialueilla on tunnistettu valtavasti potentiaalia tuottaa puhdasta sähköä ja hankekehittäjien kiinnostus Suomen merialueita kohtaan on kasvanut merkittävästi niin aluevesillä kuin talousvyöhykkeelläkin.

Tutustu myös

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikka

 

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Ministeriö

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestintää koskevia ohjeita, oppaita ja suosituksia.

Ohjeet ja suositukset