Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • 9.6.2021 - INFR(2020)0425 - romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2018/849 täytäntöönpano
 • 9.6.2021 - INFR(2020)0426 - kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2018/850 täytäntöönpano
 • 9.6.2021 - INFR(2020)0427 - jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2018/851 täytäntöönpano
 • 9.6.2021 – INFR(2020)0428 - pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2018/852 täytäntöönpano 

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • C-217/19 Euroopan komissio v. Suomen tasavalta (haahkakoiraiden kevätmetsästys Ahvenanmaan maakunnassa)

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • Yhdistetyt asiat C-221/20 ja C-223/20 A ym. (KHO:n er. pyyntö) Valmisteverotus – Alkoholijuomavero – Pienpanimoalennus – Yhteisverotus – Rakennedirektiivi – Kansallinen täytäntöönpano – Direktiivin 4 artiklan 2 kohdan välitön oikeusvaikutus, 1.7.2021

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • ei vireillä olevia asioita

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 9.6.2021

 • 1995/2088 - lentoliikennesopimus Suomi - Amerikan yhdysvallat 
 • 2018/4041 - konserniavustuksesta verotuksessa annetun kansallisen lainsäädännön mahdollinen ristiriita SEUT-sopimuksen 49 artiklan ja ETA-sopimuksen 31 artiklan kanssa 
 • 2018/2051 - direktiivin 2013/59/Euratom täytäntöönpano turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi
 • 2019/0321 - direktiivin (EU) 2019/782 täytäntöönpano 
 • 2019/2277 - yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annetun meristrategiadirektiivin virheellinen täytäntöönpano
 • 2020/2048 - tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun komission asetuksen (EY) 29/2009 virheellinen soveltaminen

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto