Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 20.7.2018 - 2018/2132 - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/68 sähköisten kuljettajakorttirekistereiden yhteenliittämisen edellyttämistä yhteisistä menettelyistä ja eritelmistä

 • 20.7.2018 - 2018/2169 - Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta annetun direktiivin 2013/55/EU puutteellinen täytäntöönpano

 • 20.7.2018 - 2018/0170-2018/0173 - Neljän direktiivin täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 •  

Perustellut lausunnot

 •  

Täydentävät perustellut lausunnot

 •  

Kanteet

 •  

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • C-410/17 A (KHO:n er.pyyntö, arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan, 14 artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan 1 kohdan tulkinta), 11.7.2018
 • C-578/17 Hartwall (KHO:n er.pyyntö, tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY 2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinta, erottamiskyky, väritavaramerkki, kuviotavaramerkki), 6.9.2018

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 •  

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 19.7.2018

 • 2015/0190 - direktiivin 2014/51/EU täytäntöönpano (Omnibus II)
 • 2017/2079 - direktiivin 2000/138/EY puutteellinen täytäntöönpano koskien vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamista (Solvenssi II)
 • 2016/0744 - toimenpiteistä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/36/EU saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä
 • 2017/0085 - kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun direktiivin 2014/66/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 7.6.2018

 • 2015/2125 - ympäristötiedon julkinen saatavuus, direktiivin 2003/4/EY saattamisen osaksi Suomen lainsäädäntöä
 • 2016/0630 - direktiivin (EU) 2015/2392 täytäntöönpano
 • 2017/0086 - direktiivin 2014/94/EU täytäntöönpano
 • 2016/2011 - lentoasemamaksudirektiivin 2009/12/EY täytäntöönpano ja lentoasemamaksujärjestelmä Finavian lentoasemilla

Komission päätökset 17.5.2018

 • 2016/0525 - direktiivin 2014/40/EU täytäntöönpano 

Komission päätökset 8.3.2018

 • 2016/0319 - direktiivin 2014/17/EU täytäntöönpano
 • 2016/0320 - direktiivin 2014/23/EU täytäntöönpano
 • 2016/0321 - direktiivin 2014/24/EU täytäntöönpano
 • 2016/0322 - direktiivin 2014/25/EU täytäntöönpano
 • 2016/0524 - direktiivin 2014/56/EY täytäntöönpano
 • 2016/0628 - direktiivin 2014/89/EU täytäntöönpano
 • 2016/0629 - direktiivin (EU) 2015/1127 täytäntöönpano
 • 2016/0745 - direktiivin 2014/89/EU täytäntöönpano
 • 2016/0746 - direktiivin 2014/92/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 25.1.2018

 • 2016/2030 - rakennusten energiatehokkuus, direktiivin 2010/31/EU virheellinen täytäntöönpano

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto