Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 24.9.2018 - 2018/0258 - Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta annetun direktiivin (EU) 2016/2284 täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • ei vireillä olevia asioita

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • ei vireillä olevia asioita

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-578/17 Hartwall (KHO:n er.pyyntö, tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY 2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinta, erottamiskyky, väritavaramerkki, kuviotavaramerkki), julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 13.12.2018

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 19.7.2018

 • 2015/0190 - direktiivin 2014/51/EU täytäntöönpano (Omnibus II)
 • 2017/2079 - direktiivin 2000/138/EY puutteellinen täytäntöönpano koskien vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamista (Solvenssi II)
 • 2016/0744 - toimenpiteistä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/36/EU saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä
 • 2017/0085 - kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun direktiivin 2014/66/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 7.6.2018

 • 2015/2125 - ympäristötiedon julkinen saatavuus, direktiivin 2003/4/EY saattamisen osaksi Suomen lainsäädäntöä
 • 2016/0630 - direktiivin (EU) 2015/2392 täytäntöönpano
 • 2017/0086 - direktiivin 2014/94/EU täytäntöönpano
 • 2016/2011 - lentoasemamaksudirektiivin 2009/12/EY täytäntöönpano ja lentoasemamaksujärjestelmä Finavian lentoasemilla

Komission päätökset 17.5.2018

 • 2016/0525 - direktiivin 2014/40/EU täytäntöönpano 

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto