Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Koulutusneuvoston aiheina 8.11. elinikäinen oppiminen ja tekoäly

Opetus- ja kulttuuriministeriö 7.11.2019 10.42
Tiedote
EU2019FI puheenjohtajuuskauden tunnus.

Euroopan unionin opetusministerit kokoontuvat koulutusneuvostoon Brysselissä 8.11. Suomea kokouksessa edustaa opetusministeri Li Andersson. Kokouksen pääteemoja ovat elinikäinen oppiminen ja tekoälyn hyödyntäminen koulutuksessa.

Ministerit keskustelevat koulutusneuvostossa elinikäisen oppimisen roolista ja hyväksyvät aiheeseen liittyvät päätelmät. Tarkoitus on päivittää vuodelta 2002 peräisin oleva elinikäisen oppimisen määritelmä uudelle vuosikymmenelle sekä kiinnittää huomiota elinikäisen oppimisen potentiaaliin kestävän kasvun mahdollistajana sekä sen mahdollisuuksista teknologiseen murrokseen ja ilmastonmuutokseen vastaamisessa.

Opetusministerit käyvät lisäksi poliittisen keskustelun tekoälyn mahdollisuuksista koulutuksen alalla. Suomi edistää EU-puheenjohtajamaana keskustelua ihmiskeskeisen, eettisesti kestävän tekoälyn käyttöönottoa Euroopassa. Tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia tulisi hyödyntää koulutuksessa nykyistä paremmin.

Koulutusneuvosto hyväksyy myös päätöslauselman eurooppalaisen koulutusalueen kehittämisestä. Päätöslauselmalla ministerit linjaavat, että EU:n koulutuspolitiikan tulee jatkossa olla vahvasti tulevaisuuteen suuntautunutta ja strategista. EU-yhteistyöhön tuodaan uusia tulevaisuusorientoituneita työvälineitä, kuten ennakointi- ja visiotyötä.

Opetusministerien epävirallisen lounaan aiheena on varhaiskasvatuksen laatu ja saavutettavuus. Ministerit vaihtavat tutkimustiedon pohjalta näkemyksiä siitä, kuinka parhaiten voidaan tukea yhdenvertaista pääsyä varhaiskasvatukseen.

Ennen opetusministerin koulutusneuvostoa (8.11. aamupäivällä) Suomi järjestää ensimmäisen taloudesta ja koulutuksesta vastaavien ministereiden yhteisen neuvoston kokouksen, jossa käydään keskustelua aiheesta, miten taloudella tuodaan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja laatua koulutukseen.

Lisätietoja:     

opetusneuvos Minna Polvinen (OKM), puh. 02953 30262
opetusneuvos Jonna Korhonen (OKM), puh. 02953 30008
opetusneuvos Seija Rasku (OKM), puh. 02953 30270

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus