Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: Sähköisen viestinnän palvelujen esitys hyvin valmisteltu

Valtioneuvoston viestintäosasto
19.3.2020 17.17
Tiedote

Sähköisen viestinnän palveluja koskeva esitys on kokonaisuutena hyvin valmisteltu. Arviointineuvoston mukaan esityksessä on onnistuneesti kuvattu esityksen olennaiset seikat. Asian tausta, Suomelle keskeiset asiat ja tavoitteet on selkeästi esitetty. Vaikutusarviot ovat pääsääntöisesti huolellisesti pohdittuja.

Esityksen tavoitteena on muun muassa edistää laajakaistaverkkojen ja viestintäpalvelujen saatavuutta sekä palvelujen esteettömyyttä ja kuluttajan oikeuksia. Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa pannaan täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstöt tuomat vaatimukset. Samalla uudistetaan kansallista sähköisen viestinnän sääntelyä.

Arviointineuvosto katsoo, että direktiivien neuvotteluprosessi, Suomen kannanmuodostus ja kansallinen liikkumavara on kuvattu esimerkillisesti. Vaikutusarviot ovat pääsääntöisesti kattavia ja huolellisesti pohdittuja. Etenkin yritysvaikutuksia on kuvattu hyvin tukeutuen analyyttiseen pohdintaan, tutkimustietoon ja muiden maiden kokemuksiin. Esitystä on valmisteltu esitysluonnoksen perusteella huolellisesti ja avoimesti, mikä on todennäköisesti edesauttanut laadukkaan esitysluonnoksen aikaansaamista.

Neuvostolla on vain muutama kehittämisehdotus esitykseen. Esityksessä voisi tuoda selkeämmin esiin, että viestintäverkkojen rakentamisen myötä energiankulutus todennäköisesti kasvaa merkittävästi. Esitys parantaa huippunopeiden yhteyksien saatavuutta ja edistää 5G-verkkojen käyttöönottoa. Nopeampien yhteyksin kokonaistaloudellisia vaikutuksia voisi koota yhteen, jotta ne kirkastuisivat lukijalle paremmin. Lisäksi esityksessä joitakin epäselviä ja teknisiä kohtia, joista voi olla vaikea ymmärtää käsiteltävän asian merkitystä.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sähköisen viestinnän palveluja koskevasta hallituksen esityksestä. Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain pieniä lisäysehdotuksia esitysluonnokseen.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.