Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

EU-ministerivaliokunnassa monivuotinen rahoituskehys ja neuvoston toimintatavat

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.11.2019 9.44
Tiedote 610/2019

EU-ministerivaliokunta sai kokouksessaan perjantaina 22. marraskuuta tilannekatsauksen unionin seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista sekä neuvoston toimintatapojen kehittämisestä.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana Suomi on edistänyt neuvotteluita, jotka koskevat unionin monivuotista rahoituskehystä eli pitkän aikavälin budjettia. Eurooppa-neuvoston asettaman aikataulun mukaisesti Suomi laatii ennen joulukuun Eurooppa-neuvostoa (12.–13.12.) niin kutsutun neuvottelulaatikon eli esityksen pitkän aikavälin budjetiksi vuosille 2021–2027. Tämä päätösluonnos rahoituskehyksestä sisältää esityksen niin rahoituskehyksen kokonaistasosta kuin lukuisista yksityiskohdistakin. Vakiintunut käytäntö on, että vain yksi puheenjohtajamaa tekee rahoituskehyksestä tarkan ehdotuksen.

Suomi laatii esityksen neutraalina puheenjohtajamaana huomioiden tasapuolisesti eri jäsenmaiden näkemykset. Neuvottelulaatikon valmistumisen jälkeen neuvottelut siirtyvät Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan vastuulle. Varsinaiset neuvottelut rahoituskehyksestä käydään ensi vuonna, jolloin myös Suomi esittää asiasta omia kansallisia näkemyksiään.

EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen myös EU:n neuvoston työskentelytapojen kehittämisestä. Monet EU:n uuden strategisen ohjelman tavoitteista -  kuten ilmasto ja digitaalisuus - ovat laaja-alaisia ja sektorirajat ylittäviä. Jotta neuvosto voi saavuttaa tuloksia, sen tulee toimia tehokkaasti, yhtenäisesti ja johdonmukaisesti. Suomi esittää joulukuussa käytännönläheisen raportin toimintatapojen kehittämiseksi.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Ulkoasiainneuvosto; kehitysministerit (25.11.)
  • Kilpailukykyneuvosto (28.–29.11.)

Kehitysyhteistyöministerit käsittelevät EU:n kehitysrahoitustoiminnan tehostamista. Tavoitteena on tehdä rahoituksesta strategisempaa ja tehokkaampaa, jotta se ottaa paremmin huomioon EU:n kokonaisvaltaiset politiikka-tavoitteet erityisesti Afrikassa. Afrikan osalta kokouksessa käsitellään myös neuvotteluja EU:n uudesta yhteistyösopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa sekä Etiopian ja Sudanin tilanteita.

Kilpailukykyneuvostossa sisämarkkina- ja teollisuusministerit pyrkivät yhteisymmärrykseen kuluttajanoikeuksien kehittämiseen liittyvästä edustajakannedirektiivistä sekä suurten kansainvälisten yritysten tuloverojen julkistamisvelvoitetta koskevasta ehdotuksesta. Lisäksi he keskustelevat EU:n globaalista kilpailukyvystä. Avaruus- ja tutkimusministerit keskustelevat kestävästä avaruustaloudesta, hyväksyvät päätelmät avaruusratkaisuista arktisiin tarpeisiin sekä käsittelevät Horisontti Eurooppa –asetusehdotusta, EURATOM-tutkimusohjelmaa sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia. Lisäksi hyväksytään päätelmät biotaloudesta.

Lisätietoja: pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia