Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerutskottet diskuterade försvarssamarbete och motverkande av hybridhot

Statsrådets kommunikationsavdelning
8.11.2019 9.41
Pressmeddelande 584/2019

EU-ministerutskottet fick en lägesrapport om hur unionens försvarssamarbete och motverkandet av hybridhot har framskridit under Finlands EU-ordförandeskap.

Ett viktigt mål för Finlands EU-ordförandeskap är att främja medborgarnas säkerhet på ett övergripande sätt. Finlands två prioriteringar har varit digitalisering och artificiell intelligens inom försvaret samt bemötande av hybridhot.

Under sitt ordförandeskap har Finland strävat efter att stärka unionens och medlemsstaternas medvetenhet och beredskap att motverka hybridhot, bland annat genom att ordna en scenariobaserad diskussion vid flera informella ministermöten i Helsingfors. Under övningarna har man behandlat till exempel gränserna mellan den inre och den yttre säkerheten när det gäller att motverka hybridhot. 

I fråga om försvaret har man diskuterat vilka konsekvenser artificiell intelligensens har för utvecklandet av de militära kapaciteterna och fokuserat på juridiska och etiska aspekter. Dessutom har man fäst avseende vid samarbetet mellan EU och Förenta staterna och samarbetet mellan EU och Nato. På Finlands initiativ har man nu i unionen för första gången diskuterat kopplingen mellan försvar och klimatförändringar.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Utrikesrådet den 11 november
  • Utrikesrådet i sammansättningen försvarsministrar den 12 november
  • Ekofinrådet (budget) den 15 november

Viktiga frågor på utrikesrådets dagordning är Afghanistan, Sudan och säkerhetsläget i Gulfstaterna och Iran. Försvarsministrarna ska diskutera EU:s säkerhets- och försvarssamarbete, militära krishanteringsinsatser och samarbetet mellan EU och Nato. Finansministrarna förbereder ett möte i förlikningskommittén. Vid detta möte i samband med Ekofinrådet eftersträvar rådet och Europaparlamentet enighet om budgeten för 2020.

Efter ministerutskottets ordinarie möte presenterade Hannu Takkula, ledamot av Europeiska revisionsrätten, revisionsrättens årsrapport för 2018.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli