Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivalokunnassa puolustus-, talous- ja oikeusvaltioasioita

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.10.2019 9.48
Tiedote 562/2019

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 25.10. EU:n puolustuspolitiikkaan liittyvää pysyvää rakenteellista yhteistyötä, oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista Suomen puheenjohtajakaudella sekä yhteistä kriisinratkaisurahastoa.

EU-ministerivalokunta käsitteli Suomen osallistumista EU:n pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY). Suomi on parhaillaan jäsenenä neljässä ja tarkkailijana seitsemässä PRY-projektissa. EU-maat päättävät uusista PRY-projekteista marraskuussa, ja sen jälkeen PRY:ssä mukana olevat jäsenmaat tekevät omat ratkaisunsa osallistumisestaan. Suomen hallitusohjelman mukaan Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n turvallisuusyhteistyön kehittämiseen ja PRY on keskeinen EU:n puolustusulottuvuutta koskeva hanke. Vuonna 2017 perustetun PRY:n puitteissa halukkaat jäsenmaat tekevät yhteistyötä koskien puolustusmateriaalialan investointeja, puolustusjärjestelmien yhdenmukaistamista, joukkojen käytettävyyttä, suorituskykypuutteiden täyttämistä ja eurooppalaisia materiaalihankkeita. 

EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen Suomen EU-puheenjohtajakauden oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvistä tavoitteista. Keskeisimmät hankkeet ovat neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelun uudistaminen ja unionin budjetin suojaamista oikeusvaltiopuutteiden aiheuttamilta riskeiltä koskevan ehdotuksen edistäminen. Lisäksi Suomi on vienyt eteenpäin Unkaria ja Puolaa koskevia unionin arvojen rikkomiseen liittyviä nk. 7 artiklan menettelyjä. Oikeusvaltioperiaatteen suojaamista on Suomen kaudella edistetty myös oikeusasioiden sektorilla ja ulkosuhdeyhteistyössä.

Ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan myös pankkiunionin yhteisen kriisinratkaisurahaston kerryttämistä ja sen rahasto-osuuksien mahdollista yhdistämistä ennen varsinaisen siirtymäajan loppua. Asiaan liittyy myös yhteisen kriisinratkaisurahaston pysyvä varautumisjärjestely ja sen käyttöönoton aikataulu. Pankkiunionin riskeistä saadaan lisää tietoa ensi vuonna, kun eurooppalaiset instituutiot tekevät laajan riskianalyysin.

Lisätietoja: pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia