Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vuosikatsaus 2019
Lainsäädännön arviointineuvostolla vahva kansainvälinen vaikuttaminen vuonna 2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 24.3.2020 12.28
Tiedote

Lainsäädännön arviointineuvosto on julkaissut vuosikatsauksensa vuodelta 2019. Vuonna 2019 lainsäädännön arviointineuvosto antoi tavallista vähemmän lausuntoja eli kaikkiaan 5 kappaletta. Tämä johtui siitä, että vuonna 2019 hallituksen esityksiä annettiin ennätyksellisen vähän ja hallitus vaihtui kaksi kertaa vuoden aikana.

Tämä antoi tilaa neuvoston kansainväliselle toiminnalle. Lainsäädännön arviointineuvosto toimi vuonna 2019 kansainvälisen RegWatchEurope-verkoston puheenjohtajamaana, mikä työllisti etenkin arviointineuvoston puheenjohtajaa ja sihteeristöä. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on kiinnittänyt huomiota etenkin taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten puutteelliseen esittämiseen hallituksen esityksissä. Arviointineuvosto on nostanut esiin myös EU-lainvalmisteluhankkeiden vaikutusarvioiden puutteita. Vuonna 2019 lausunnoissa korostuivat aiempaa enemmän ihmisvaikutusten kuten lapsivaikutusten ja perusoikeusvaikutusten arviointi.

Arviointineuvosto teki vuonna 2019 aloitteen jälkiarviointijärjestelmän luomiseksi Suomeen. Asia otettiin hallitusohjelmaan ja on valmisteilla.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan lainsäädännön arviointineuvoston roolia vahvistetaan. Arviointineuvosto on myös itse vahvistanut vaikuttavuuttaan omaa työskentelyään kehittämällä. Keväällä 2019 valmistui Itä-Suomen yliopiston tutkimus lainsäädännön arviointineuvoston toiminnan vaikuttavuudesta. Tutkimuksen mukaan arviointineuvosto on osoittanut tarpeellisuutensa lainvalmistelun kehittämisessä.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Kaijus Ervasti, p. 050 478 0316 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426 lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.

Lainsäädännön arviointineuvoston vuosikatsaus 2019