Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muistio perusoikeusvaikutuksista lainsäädännön arviointineuvoston työssä

Lainsäädännön arviointineuvostossa on laadittu muistio perusoikeusvaikutuksista neuvoston työssä. Lainsäädännön arviointineuvosto ei arvioi säädösten perustuslainmukaisuutta. Sen sijaan arviointineuvoston tehtävä on tarkastella, millä tavoin säädösehdotuksissa on arvioitu perusoikeusvaikutuksia. 

Perusoikeusvaikutusten merkitys on kasvanut arviointineuvoston työssä viime aikoina ja hallituksen esitysten laatimisohjeiden uudistus korostaa kehitystä entisestään. Perusoikeusvaikutukset voidaan nähdä osana ihmisvaikutusten arviointia, jossa kohteena ovat lainsäädännön vaikutukset ihmisten elämään ja arkeen.

Perusoikeuksissa on painotettu myös uusia alueita viime aikoina. On käyty runsaasti keskustelua esimerkiksi ympäristöperusoikeuksista, lasten oikeuksista, vanhusten oikeuksista ja vammaisten oikeuksista.

Muistio perusoikeusvaikutuksista lainsäädännön arviointineuvoston työssä