Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtiosihteeri Olli Kosken virkavala
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.1.2020 13.00
Valtiosihteeri Ville Kopran virkavakuutus
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.1.2020 13.00
Arvonimien myöntäminen
VNK tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2020
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.12.2019 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.12.2019 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.12.2019 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.12.2019 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.12.2019 13.00