Eurooppaministeri Tuppurainen yleisten asioiden neuvostoon Luxemburgiin

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.6.2019 13.20
Tiedote 315/2019

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen osallistuu 18. kesäkuuta Luxemburgissa pidettävään yleisten asioiden neuvoston kokoukseen. Neuvoston aiheina ovat kesäkuun Eurooppa-neuvoston (20.-21.6) valmistelu, EU:n tuleva monivuotinen rahoituskehys (2021-2027), EU:n laajentumisneuvottelujen ajankohtainen tilanne ja eurooppalainen ohjausjakso 2019.

Neuvostossa valmistellaan loppuviikon Eurooppa-neuvoston kokousta päätelmäluonnoksen pohjalta. Kesäkuun Eurooppa-neuvoston agendalla ovat EU-toimielinten korkean tason nimitykset, EU:n strategisen ohjelman 2019–2024 hyväksyminen, tuleva EU:n monivuotinen rahoituskehys, EU:n ilmastotoimet ja eurooppalainen ohjausjakso. Suomi pitää tärkeänä, että yhteisymmärrys tasapainoisesta EU:n korkean tason nimityspaketista saavutetaan mahdollisimman pian.

Neuvosto käy periaatekeskustelun seuraavasta EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä, eli pitkän aikavälin budjetista (2021-2027). Puheenjohtajamaa Romania esittelee päivittämänsä luonnoksen ns. neuvottelulaatikoksi. Suomi pitää tärkeänä, että kesäkuun Eurooppa-neuvoston päätelmissä asetettaisiin tavoitteeksi pyrkiä sopuun rahoituskehyksestä päämiestasolla vuoden 2019 loppuun mennessä.

Keskustelussa on myös komission toukokuun lopussa julkaisema vuoden 2019 EU:n laajentumista koskeva komission edistymisraportti ja siitä annettavat neuvoston päätelmät. Suomi katsoo, että uskottava laajentumispolitiikka on investointi koko Euroopan rauhaan, vakauteen, turvallisuuteen ja talouskasvuun. Laajentumispolitiikan tulee perustua tiukalle ehdollisuudelle ja asetettujen jäsenyyskriteereiden täysimääräiselle täyttämiselle. Suomi tukee jäsenyysneuvotteluiden aloittamista Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa.

Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson osalta neuvoston on määrä keskustella yhteenvetoasiakirjasta koskien vuoden 2019 maakohtaisia suosituksia sekä toimittaa yhteenveto Eurooppa-neuvostolle.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. Ministeri Tuppurainen osallistuu nyt ensimmäistä kertaa neuvoston kokoukseen, jonka puhetta hän tulee johtamaan heinä-joulukuun 2019 jolloin Suomi toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, p. 0295 160 476, valtioneuvoston kanslia