Pääministeri Sipilä ja Luxemburgin pääministeri Bettel keskustelivat Helsingissä Suomen tulevasta EU-puheenjohtajakaudesta

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.3.2019 17.50
Tiedote 150/2019
Luxemburgin pääministeri Bettel ja pääministeri Sipilä Kesärannassa

Pääministeri Juha Sipilä ja Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel kävivät tänään 12. maaliskuuta kahdenväliset keskustelut pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Pääministerit keskustelivat muun muassa Suomen EU-puheenjohtajakauden painopisteistä ja ajankohtaisista EU-asioista, kuten valmistautumisesta Britannian EU-eroon ja EU:n rahoituskehyksen eli pitkän aikavälin budjetin viimeistelystä.

”Kestävän kasvun, EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittämisen sekä ilmaston muutoksen hillitsemiseen tähtäävien toimien tulee olla keskeisessä asemassa EU:n tulevien vuosien agendalla. Meidän on myös tärkeää jatkaa dialogia oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi kaikissa jäsenmaissa”, sanoi pääministeri Sipilä.

Päämiehet vaihtoivat myös näkemyksiään EU:n tulevan rahoituskehyksen viimeistelystä sekä unionin ilmastotavoitteista.

”Tulevana EU-puheenjohtajamaana Suomi on sitoutunut työskentelemään rahoituskehysneuvottelujen loppuun saattamiseksi. On varmasti löydettävissä rahoitusratkaisu, joka ottaa tasapuolisesti huomioon unionin uudet sekä perinteisemmät prioriteetit, ja Britannian EU-erosta johtuvan rahoituskehyksen pienemmän kokonaistason”, pääministeri Sipilä totesi.

Lisäksi Sipilä kiitti Betteliä Luxemburgin osallistumisesta helmikuun lopulla Suomen aloitteesta tehtyyn seitsemäntoista EU-maan yhteiskirjeeseen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tuskille, jossa maat painottivat EU:n sisämarkkinoiden kehittämisen tärkeyttä.

Tapaaminen oli osa pääministeri Sipilän tapaamisten sarjaa, jolla hän pohjustaa heinäkuussa alkavaa Suomen EU-puheenjohtajuutta. Sipilä pyrkii tapaamaan jokaisen EU-maan johtajan ennen heinäkuussa alkavaa Suomen puheenjohtajakautta.

Kuvia tapaamisesta

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Niina Nurkkala, p. 0295 160 380 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia