Pääministerit Rinne ja Löfven tapasivat Tukholmassa

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.6.2019 16.29
Tiedote 323/2019

Pääministeri Antti Rinne on tehnyt perinteisen vierailun Ruotsiin pääministerikautensa aluksi.

Pääministeri Rinne tapasi Tukholmassa pääministeri Stefan Löfvenin. Pääministerit tuntevat toisensa 2000-luvulta saakka. Keskusteluissa käsiteltiin mm. ajankohtaisia EU-asioita, kuten Suomen tulevaa EU-puheenjohtajuuskautta ja talouskehyksiä, sekä EU:n korkeita virkanimityksiä.

Pääministerit keskustelivat myös maahanmuuttokysymyksistä sekä Isis-leireillä olevista molempien maiden kansalaisista. Pääministerit korostivat etenkin lasten olojen parantamista myös leireillä.

"Tämä on kysymys, joka ei koske vain Suomea tai Ruotsia, vaan kaikkia Euroopan maita", sanoi pääministeri Rinne.

Pääministeri Rinne myös kertoi hallitusohjelmansa sisällöstä, kuten liikennehankkeista ja oppivelvollisuuden pidentämisestä. Ilmastonmuutos ja Itämeren suojelu nousivat tärkeiksi keskustelunaiheiksi. Pääministerit korostivat, että maiden on tärkeää toimia ympäristönsuojelukysymyksissä yhdessä. Keskusteluissa nousi esiin myös ajatus erillisen Itämeri-konferenssin järjestämisestä.

"Itämeren suojelu on meille tärkeä asia ja Itämeren tilalla on suora vaikutus ihmisten arkeen. Siksi on tärkeää, että teemme aktiivista yhteistyötä maiden välillä", totesi pääministeri Rinne.


Lisätietoja: Erityisavustaja (kansainväliset asiat) Lauri Voionmaa, p. 050 421 0422, erityisavustaja Dimitri Qvintus, p. 050 477 7362 ja valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821, valtioneuvoston kanslia