Vireillä olevat asiat ja päätökset

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -rikkomusmenettelyssä. Rikkomusasioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

Sivun lopussa on lista viimeisen puolen vuoden aikana päättyneistä rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusasiat

 Viralliset huomautukset

 • 23.11.2020 – 2020/0524-2020/0525 - kahden direktiivin täytäntöönpano

 • 8.10.2020 – 2020/0424-2020/0429 - kuuden direktiivin täytäntöönpano

Täydentävät viralliset huomautukset

 • ei vireillä olevia asioita

Perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Täydentävät perustellut lausunnot

 • ei vireillä olevia asioita

Kanteet

 • C-217/19 Euroopan komissio v. Suomen tasavalta (haahkakoiraiden kevätmetsästys Ahvenanmaan maakunnassa)

EU-tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • ei vireillä olevia asioita

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • ei vireillä olevia asioita

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 30.10.2020

 • 2017/0465 - direktiivin 2014/65/EU täytäntöönpano
 • 2017/0466 - direktiivin (EU) 2016/1034 täytäntöönpano
 • 2018/0172 - direktiivin (EU) 2016/801 täytäntöönpano
 • 2018/2169 - ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2013/55/EU, puutteellinen täytäntöönpano

Komission päätökset 2.7.2020

 • 2018/0258 - direktiivin (EU) 2016/2284 puutteellinen täytäntöönpano koskien tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä

Komission päätökset 14.5.2020

 • 2017/0350 - direktiivin (EU) 2015/849 puutteellinen täytäntöönpano koskien rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

 

Lisätietoja:

Curia - Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto
Rikkomista koskevat päätökset - Euroopan komission verkkosivusto
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö - ulkoministeriön verkkosivusto