Valtiosihteeri ja alivaltiosihteeri

Valtiosihteeri

Raimo LuomaValtioneuvoston kansliaan on nimitetty valtiosihteeri pääministerin toimikaudeksi vuodesta 1990 lähtien. Pääministerin valtiosihteeri johtaa pääministerin lähimpänä apuna asioiden valmistelua valtioneuvostossa, edistää ja seuraa hallitusohjelman toteutumista sekä huolehtii yhteistyöstä ministeriöiden kanssa.

Valtiosihteeri johtaa valtioneuvoston kanslian toimintaa alivaltiosihteerin avustamana. Valtiosihteeri toimii myös ministeriöiden kansliapäälliköiden kokousten puheenjohtajana. Valtioneuvoston kanslian valtiosihteerinä toimii Mikko Koskinen.

Alivaltiosihteeri

Alivaltiosihteeri Timo Lankisen tehtävänä on johtaa ja valvoa kanslian toimintaa. Alivaltiosihteeri huolehtii lainsäädännön valmistelun laadusta ja virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta kansliassa sekä vastaa kanslian tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.

Alivaltiosihteeri johtaa ja kehittää kanslian hallintoa sekä huolehtii kanslian yleisestä turvallisuudesta ja varautumisesta. Lisäksi alivaltiosihteeri toimii valtioneuvoston esittelijänä hallitusta muodostettaessa.

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Johto 0295160300  


Anu Hares, hallinnollinen avustaja 
valtioneuvoston kanslia, Pääministeri Erityisavustajat 0295160308  


Miia Maffeo, pääministerin sihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Pääministeri Erityisavustajat 0295160377