Ohjeet ja määräykset

Tällä sivulla on valtioneuvoston kanslian ohjeita ja määräyksiä. Sivu ei sisällä viranomaisen sisäisiä ohjeita ja määräyksiä.

Ohje menettelytavoista arvonimiasioissa
Valtioneuvoston viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
Valtionhallinnon viestintäsuositus (2016)
Ministerin käsikirja 2015
Valtioneuvoston strategisen viestinnän linjaukset