Usein kysytyt kysymykset

 • Mikä ero on valtioenemmistöisellä yhtiöllä ja valtion osakkuusyhtiöllä?

  Valtioenemmistöisellä yhtiöllä tarkoitetaan sellaista osakeyhtiötä, jossa valtio on enemmistöomistaja (omistusosuus vähintään 50,1%). Valtion osakkuusyhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, jossa valtiolla on 10 – 50,1 prosentin äänivalta. Valtion osakkuusyhtiöksi voidaan valtioneuvoston asetuksella määrätä myös yhtiö, jossa valtion osuus äänivallasta on alle 10 %.

 • Miten valtion omistamien yhtiöiden hallinto on järjestetty?

  Valtion suoraan omistamien markkinaehtoisten yhtiöiden omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle, joka vastaa myös omistajapolitiikan linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi omistajaohjausosasto vastaa erityistehtäviä hoitavan Solidiumin omistajaohjauksesta. Muiden erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden omistajaohjaus jakautuu 7 ministeriöön.

 • Monessako yhtiössä valtio on omistajana?

  Valtiolla on osakeomistuksia 64 merkittävässä yhtiössä. Näistä 12 yhtiössä (Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Outokumpu, Outotec, SSAB, Sampo, Stora Enso, Tieto ja Valmet) valtio on omistajana kokonaan omistamansa Solidium Oy:n kautta.

 • Missä pörssissä noteeratuissa yhtiöissä valtio on omistajana?

  Valtiolla on suoria osakeomistuksia neljässä pörssinoteeratussa yhtiössä. Nämä ovat Altia Oyj, Finnair Oyj, Fortum Oyj ja Neste Oyj.

  Lisäksi valtio omistaa kokonaan omistamansa Solidium Oy:n kautta osakkeita Elisa Oyj:ssä, Kemira Oyj:ssä, Konecranes Oyj:ssä, Metso Oyj:ssä, Nokia Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Outotec Oyj:ssä, Sampo Oyj:ssä, SSAB:ssä, Stora Enso Oyj:ssä, Tieto Oyj:ssä ja Valmet Oyj:ssä.

 • Mihin valtion yhtiöiden osakkeiden myynnistä saatuja tuloja käytetään?

  Hallituksen ohjelman mukaan valtion omaisuuden myynnistä saadut tulot ohjataan valtion budjettiin, josta vastaa valtiovarainministeriö.

 • Missä valtioenemmistöisissä yhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä on hallintoneuvosto?

  Hallintoneuvosto on kaikkiaan 9 valtioenemmistöisessä yhtiössä. Nämä ovat Alko Oy, Finnvera Oyj, Kemijoki Oy, Posti Group Oyj, Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund), Vapo Oy, Oy Veikkaus Ab, VR-yhtymä Oy ja Yleisradio Oy. Lisäksi neuvottelukunta on Fingrid Oyj:ssä, Fortum Oyj:ssä, Neste Oyj:ssä ja Patria Oyj:ssä.