Palkitsemistiedot

Syksystä 2017 alkaen omistajaohjausosasto ei julkista valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemistietoja. Shareholders rights -direktiivi ja omistajapoliittinen periaatepäätös edelleen vahvistavat yhtiöiden hallitusten velvollisuutta palkitsemistietojen julkistamiseen. Tämän vuoksi ei ole perusteltua, että yksittäinen osakkeenomistaja julkistaa palkitsemistiedot erikseen.

Omistajapoliittisen periaatepäätöksen 8.4.2020 mukaisesti valtio-omistaja odottaa, että yhtiöiden hallitukset kuvaavat yhtiökokouksissa yhtiökohtaisen palkitsemispolitiikan ja perustelevat toimitusjohtajan toteutuneen tulospalkitsemisen sekä yhtenä kokonaisuutena johtoryhmän toteutuneen tulospalkitsemisen. Käytäntö aloitettiin kevään 2017 yhtiökokouksissa. 

Omistajaohjausosasto on koonnut yhtiökohtaisia palkitsemistietoja aikaisempina vuosina.

Vuosien 2016, 2015 ja 2014 palkitsemistiedot
Työ- ja elinkeinoministeriön päätös Terrafame Oy:n palkitsemiskategoriasta 2017