Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti työtä saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamiseksi jatketaan nykyisellä hallituskaudella. Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Komissio pyritään asettamaan vuoden 2020 aikana.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiota koskeva ehdotus 
Sápmelaččaid duohtavuođa-ja soabadankommišuvnna ásaheapmi 
Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio asâttem
Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio meäʹrtummuš 


 
Taustaa

Taustaa

Totuus- ja sovintokomissioinstituutio juontaa juurensa 1970-luvulle. Kansainvälisesti totuuskomissioiksi tai totuus- ja sovintokomissioiksi kutsutaan prosesseja, joissa tarkastellaan historiassa tapahtuneita kollektiivisia vääryyksiä. Kuva: Sámediggi | Saamelaiskäräjät

Taustaa

Yhteystiedot

Nina Brander, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160347  


Vava Lunabba, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö 0295160238