Alivaltiosihteerin virallinen EU-blogi

Jori Arvonen

EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvosen blogin tarkoitus on – ei välttämättä aina niin virallisesti - kertoa Suomen EU-puheenjohtajuudesta 1.7.–31.12.2019.

Blogissaan hän kuvaa ajankohtaisia EU-asioita ja valottaa niiden taustoja Helsingin näkökulmasta. Puheenjohtajuuden jälkeen on tarkoitus vielä arvioida sitä, miten Suomi ja EU onnistuivat yhteisten asioiden hoidossa.


Jori Arvonen on työskennellyt EU-asioiden alivaltiosihteerinä valtioneuvoston EU-sihteeristössä vuodesta 2011. EU-sihteeristö vastaa Suomen EU-politiikan koordinaatiosta, avustaa pääministeriä EU-politiikan johtamisessa, antaa toimintaohjeet Suomen pysyvälle edustustolle EU:ssa ja edustaa Suomea muiden jäsenmaiden ja unionin toimielinten suuntaan omalla tasollaan.

Kirjoitukset

Mombasa – huippukokouksissa edessä hikinen urakka

Jori Arvonen Julkaisupäivä 24.5.2019 9.59 Blogit

EU:n huippukokouksilla on tapana venyä pikkutunneille. Aamuyön rauhallisempina hetkinä virkamiesdelegaatiolla on usein vähemmän työtehtäviä: Pääministeri istuu kollegojensa kanssa yksin kokoussalissa. Välillä hän tarvitsee taustatietoa tai tukea jonkin linjauksen tekemisessä. Me käytämme tilaisuutta tavaksemme kollegoja muista jäsenmaista ja EU:n toimielimistä. Aamuyöllä väsymys alkaa kuitenkin vaivata kovintakin valvojaa.

Meillä on omat keinomme vireystilan säilyttämiseksi. Suurlähettiläs Jan Store oli tässä vailla vertaa. Tarinat ja tietokilpailukysymykset piristivät kaikkia. Me nuoremmat olemme lisänneet valikoimaan hauskat nettivideot. Janne on jo eläkkeellä, mutta yksi hänen perinteistään elää: kuuntelemme joka kokouksessa kertaalleen Taiskan Mombasan. Traditio taisi syntyä helmikuussa 2013, kun neuvottelimme EU:n nykyisistä monivuotisista rahoituskehyksistä. Se oli hikinen urakka silloin ja on varmasti sitä myös pian alkavalla puheenjohtajakaudellamme.

Onko syksyllä edellytyksiä sopia rahoituskehyksistä?

Huippukokous koolla helmikuussa 2013.

Tavoitteenamme on johtaa jo käynnistyneitä rahoituskehysneuvotteluja siten, että päämiehet voisivat sopia niistä Eurooppa-neuvostossa vielä tämän vuoden aikana. Jää nähtäväksi, onko aika vielä sille kypsä. Kotimaista työmarkkinasanontaa mukaillen: soiko pilli, onko pannussa riittävästi painetta?

Päätös päämiestasolle viemisestä on lopulta puheenjohtaja Donald Tuskin käsissä. EU-puheenjohtajamaan rooli rahoituskehysneuvotteluissa on toimia ”honest brokerina” eli puolueettomana välittäjänä. Kuitenkin kun käsittely siirtyy päämiestasolle, myös puheenjohtajasta tulee pikemminkin yksi jäsenmaa, joka osallistuu neuvotteluihin omista lähtökohdistaan.

Kesäkuussa sovittavan strategisen ohjelman tulisi luonnollisesti osaltaan ohjata EU:n rahankäyttöä siten, että se heijastaa uusia painopisteitä ja yhteisiä arvoja. Samalla on otettava huomioon tarpeet perinteisilläkin politiikka-alueilla, kuten maataloudessa. Britannian eron synnyttämä rahoituslovi vaikeuttaa tasapainon löytämistä. Lopputuloksena jäljelle jäävät jäsenmaat maksavat aiempaa enemmän.

Neuvottelujen dynamiikkakaan ei valitettavasti suosi budjetin modernisoimista ja uusien painopisteiden riittävää painottamista. Nettomaksajat, jotka maksavat enemmän kuin saavat takaisin, pyrkivät luonnollisesti pitämään omat maksunsa kohtuullisena. Samanaikaisesti kaikki jäsenmaat tavoittelevat mahdollisimman suurta saantoa. Eniten rahaa on jaossa maataloudessa ja koheesio- ja aluepolitiikassa. Moni jäsenmaa laskee saavansa juuri näistä perinteisistä lähteistä itselleen eniten rahoitusta. Uudet tarpeet tuppaavat jäämään jalkoihin.

Kilpailukyvyn ja talouskasvun pitkäjänteiseen kehittämiseen ja turvallisuuden vahvistamiseen on vaikeampi löytää riittävästi lisärahoitusta, vaikka hyöty Euroopalle onkin selvä. Tähän pitää kuitenkin tähdätä. Ilmastomuutoksen torjumiseksi pyritään nyt korvamerkitsemään aiempaa enemmän rahoitusta kaikilla sektoreilla.

Valtioneuvostossa kokeneita rahoituskehysneuvottelijoita

Valtioneuvoston EU-sihteeristössä työskentelee useita aiempien neuvottelujen veteraaneja. Rahoituskehyksiä hoidetaan Satu Keskisen johtamassa yksikössä, jossa on toinenkin budjettiasiat läpikotaisin tunteva ja valvomiseen tottunut EU-erityisasiantuntija Joanna Tikkanen. Heidän apunaan on nyt huikea EU-avustajamme Johanna Kaunisvaara. Yhteistyö ministeriöiden välillä on tiivistä. Brysselissä puheenjohtajakaudella työryhmää johtaa puolestaan Niina Pautola-Mol.

Satu ja Joanna epäilemättä muistavat ikuisesti mainitsemani kuuman helmikuisen yön Suomen delegaatiotiloissa Brysselissä: Budjettineuvottelujen vuoksi laskijoilla vahvistettu valtuuskuntamme oli normaalia suurempi, ja tilat kävivät ahtaiksi ja kuumiksi. Ilmastointi ei toiminut.

Kuuman kostean minä tunsin Mombasan.

Lue lisää rahoituskehityksistä: