Alivaltiosihteerin virallinen EU-blogi

Jori Arvonen

EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvosen blogin tarkoitus on – ei välttämättä aina niin virallisesti - kertoa Suomen EU-puheenjohtajuudesta 1.7.–31.12.2019.

Blogissaan hän kuvaa ajankohtaisia EU-asioita ja valottaa niiden taustoja Helsingin näkökulmasta. Puheenjohtajuuden jälkeen on tarkoitus vielä arvioida sitä, miten Suomi ja EU onnistuivat yhteisten asioiden hoidossa.


Jori Arvonen on työskennellyt EU-asioiden alivaltiosihteerinä valtioneuvoston EU-sihteeristössä vuodesta 2011. EU-sihteeristö vastaa Suomen EU-politiikan koordinaatiosta, avustaa pääministeriä EU-politiikan johtamisessa, antaa toimintaohjeet Suomen pysyvälle edustustolle EU:ssa ja edustaa Suomea muiden jäsenmaiden ja unionin toimielinten suuntaan omalla tasollaan.

Kirjoitukset

Huippukokous keskustelee budjetista Suomen esityksen pohjalta

Jori Arvonen Julkaisupäivä 14.10.2019 16.18 Blogit

Suomen pääministerille on muodostumassa merkittävä rooli tämän viikon Eurooppa-neuvostossa. Lissabonin sopimuksen myötä huippukokousten puheenjohtajan tehtävä siirtyi neuvoston puheenjohtajamaan päämieheltä pysyvälle puheenjohtajalle. Lokakuun kokouksen asialistalla on kuitenkin asioita, joissa kiertävällä puheenjohtajalla on keskeinen rooli.

Komissiolle ohjeistusta

Pääministeri Antti Rinne alustaa keskustelun Eurooppa-neuvoston viime kesäkuussa hyväksymän strategisen ohjelman toimeenpanosta.

Pääministeri Rinne Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2019Suomen johdolla neuvosto on eri kokoonpanoissa syventänyt jäsenmaiden yhteistä ajattelua siitä, mitä unionissa tehdään seuraavan neljän ja puolen vuoden aikana.

Eurooppa-neuvoston käsittelyn kiinnostavuutta lisää se, että myös tuleva komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistuu kokoukseen ja kertoo omista painopisteistään. Päämiehillä on tilaisuus arvioida, miten hyvin komission suunnitelmat noudattavat Eurooppa-neuvoston kesäkuussa antamaa ohjeistusta.

Budjettikeskustelu Suomen esityksen pohjalta

Päämiehet keskustelevat vuoteen 2027 asti ulottuvista rahoituskehyksistä puheenjohtajamaan jakaman asiakirjan pohjalta. Ehdotuksemme esittelee pääministeri Rinne. Pyrkimyksenämme on saada huippukokoukselta evästystä neuvottelujen viemiseksi seuraavalle tasolle, jotta aiemmin asetettu tavoite sopimuksesta vuoden loppuun mennessä voisi toteutua.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen on korostanut, että unionin budjetilla on vastattava Euroopan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. EU:n tulee panostaa asioihin, joilla on eurooppalaista lisäarvoa.

Budjetin tulee esimerkiksi tukea innovaatioita ja tutkimusta aikana, jolloin yhteiskunnat läpikäyvät suuria muutoksia digitalisaation myötä. Ilmastonmuutoksen torjuminen on iso yhteinen haaste. Jäsenmailta on tullut tukea sille, että 25 prosenttia EU-budjetista käytettäisiin ilmastotoimiin. Osalle jäsenvaltioista siirtyminen hiilestä kestävämpiin energiamuotoihin edellyttää merkittäviä investointeja. Siirtymä tulisi hoitaa oikeudenmukaisella tavalla.

Unionissa on valmisteilla useita oikeusvaltiota turvaavia toimia. Rahoituskehysratkaisun yhteydessä on tarkoitus sopia mekanismista, jolla vahvistetaan EU:n oikeusvaltioperiaatteen linkkiä budjettiin.

Maanantaina 14. lokakuuta Helsingissä vierailee Belgian pääministeri Charles Michel, joka ottaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan nuijan vastaan joulukuun alusta alkaen. Hänen vastuulleen jää budjettineuvottelujen maaliin saattaminen.

Brexit median huomion kohteena?

Viime viikon lopulla tapaamiset ja keskustelut tiivistyivät EU27:n ja Britannian välillä. Järjestäytynyt ero on kummankin etu, mutta aika alkaa käydä vähiin. Brexit on päämiesten asialistalla torstaina illalla. Ainakin mediassa se lienee tämän viikon kokouksen kärkiaihe.

Todennäköisesti myös Turkin Koillis-Syyriassa aloittama sotilasoperaatio nousee huippukokouksen asialistalle. Päämiehet joutuvat arvioimaan kriisin vaikutuksia alueen humanitaarisen tilanteeseen ja turvallisuuteen.

Lue lisää:

Eurooppa-neuvosto 17.-18.10.

VNK:n tiedote  11.10.: Pääministeri Rinne ja Eurooppa-neuvoston tuleva puheenjohtaja Michel tapaavat Helsingissä