Alivaltiosihteerin virallinen EU-blogi

Jori Arvonen

EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvosen blogin tarkoitus on – ei välttämättä aina niin virallisesti - kertoa Suomen EU-puheenjohtajuudesta 1.7.–31.12.2019.

Blogissaan hän kuvaa ajankohtaisia EU-asioita ja valottaa niiden taustoja Helsingin näkökulmasta. Puheenjohtajuuden jälkeen on tarkoitus vielä arvioida sitä, miten Suomi ja EU onnistuivat yhteisten asioiden hoidossa.


Jori Arvonen on työskennellyt EU-asioiden alivaltiosihteerinä valtioneuvoston EU-sihteeristössä vuodesta 2011. EU-sihteeristö vastaa Suomen EU-politiikan koordinaatiosta, avustaa pääministeriä EU-politiikan johtamisessa, antaa toimintaohjeet Suomen pysyvälle edustustolle EU:ssa ja edustaa Suomea muiden jäsenmaiden ja unionin toimielinten suuntaan omalla tasollaan.

Kirjoitukset

Suomen EU-puheenjohtajakausi on käynnistynyt – TJ 172

Jori Arvonen Julkaisupäivä 12.7.2019 11.53 Blogit

Viime päivinä tiedotusvälineet ovat raportoineet laajalti uusien varusmiesten palvelukseen astumisesta. Alokkaan aamukampa näyttää loputtomalta.

Suomen EU-puheenjohtajakausi on alkanut odotustemme mukaisesti. Kahden viikon jälkeen meillä on kuitenkin ainoastaan 172 päivää aikaa ratkoa yhteisiä eurooppalaisia ongelmia.

Romanian kauden viimeinen Eurooppa-neuvoston kokous kesäkuussa määritteli unionin seuraavien viiden vuoden painopisteet. Se antoi suunnan ja ohjeistuksen kaikille unionin toimielimille, myös kiertävän puheenjohtajan johtamalle neuvostolle. Samalla kävi entistäkin selvemmäksi, että syksyn kaksi isoa hanketta –  tulevan seitsemän vuoden rahoituskehyksistä päättäminen ja pitkän tähtäimen ilmastostrategia – ovat vaativia harjoituksia.

Ilmasto, rahoitus ja kasvuagenda kytkeytyvät toisiinsa

Euroopan komissio ja Suomen hallitus Säätytalon kokoushuoneessa.Olemme käyttäneet viime päivinä paljon aikaa hiomalla suunnitelmia näiden ja muutaman muun keskeisen asiakokonaisuuden edistämiseksi kesän ja syksyn aikana. Eri neuvottelulinjat kytkeytyvät toisiinsa tavalla, joka tekee koko orkesterin johtamisesta normaaliakin haastavampaa: ilmastostrategia, rahoitus ja kasvuagenda on saatava soimaan hyvin yhdessä.

Komission kollegion viime viikon vierailu Helsingissä tarjosi mahdollisuuden kaikille valtioneuvoston jäsenille vaihtaa näkemyksiä keskeisten tavoitteiden edistämisestä kokeneiden komissaarien kanssa. Päällimmäinen havaintoni kohtaamisista oli se, että Suomella ja komissiolla on pitkälti yhtenäinen käsitys unionin tilasta ja siitä, mihin seuraavien viiden vuoden aikana tulee keskittyä. Tunnelma tapaamisissa oli rento heti Kesärannan illallisesta alkaen.

Samaan aikaan Finlandia-talolla ministereiden Timo Harakka ja Katri Kulmuni johdolla kokoontuneet elinkeino- ja tutkimusministerit käynnistivät kesäkuun Eurooppa-neuvostossa sovittujen kasvupolitiikkalinjausten työstämisen kokonaisvaltaiseksi agendaksi. Tavoitteena on, että joulukuussa jäsenmailla on konkreettisempi näkemys siitä, millä EU-tason keinoilla luodaan edellytyksiä kestävälle kasvulle. Ministeri Krista Mikkosen johdolla Helsingissä tällä viikolla kokoontuneet ympäristö- ja ilmastoministerit pohjustivat osaltaan syksyn työtä.   

Ministerikokoukset pohjustavat EU:n tulevia linjauksia

EU:n kilpailukykyministerit perhekuvassa. Muut epäviralliset ministerikokoukset Helsingissä ja viralliset neuvoston kokoukset Brysselissä ja Strasbourgissa tekevät samaa työtä: ajankohtaisen päätösagendan ohella niissä pohjustetaan keskeisiä tulevia linjauksia ja Eurooppa-neuvoston kesäkuussa hyväksymän strategisen ohjelman toimeenpanoa.

Kannattaa seurata myös, mitä komission puheenjohtajaksi ehdolla oleva Ursula von der Leyen kertoo komissiolle kaavailemistaan painopisteistä ensi viikolla Strasbourgissa, Euroopan parlamentin päättäessä kannastaan hänen nimitykseensä.

Unionin toimielinten johtohenkilöiden nimitysprosessin eteneminen heijastuu siihen, kuinka tehokkaasti asioista kyetään päättämään myöhemmin syksyllä. Kyse on siitä, miten pian EU on täysin toimintakykyinen.

Hybridiuhkiin liittyvien harjoitusten sarja alkanut

Tällä viikolla alkoi myös Suomen puheenjohtajakaudelleen rakentaman hybridiuhkiin liittyvien harjoitusten sarja, kun puolustus- ja ulkoministeriöiden osastopäälliköt olivat peräjälkeen koolla Helsingissä. Ensireaktiot Finlandia-talolta olivat hyvin lupaavia. Kuvitteellisiin skenaarioihin pohjautuva keskustelu konkretisoi, mitä haavoittuvuuksia, valmiuksia, keinoja ja kehittämistarpeita EU:lla ja sen jäsenmailla on.

Hyvin konkreettisesti puheenjohtajakauden alkaminen näkyy tietysti koko valtionhallintoa pienoiskoossa edustavassa Suomen EU-edustustossa. Myös sitä pidetään paikkana, jossa työtunteja ei laskeskella. Kokoukset venyvät 28 jäsenmaan, Euroopan parlamentin ja komission kanssa. Vielä kun lisätään Brysselin tunnin aikaero kuvaan, välillä Helsingissä tipahtelee sähköpostiin kokousraportteja aina aamuyön tunneille asti. Täällä Helsingissä EUE:n väelle toivotaan voimia!